Модель формування постуральних механізмів у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату засобами корекційного фізичного виховання

  • П. Н. Бочков
Ключові слова: модель, постуральна система, динамічна стійкість, корекційне фізичне виховання, постуральний режим

Анотація

У статті, на основі використання можливостей корекційного фізичного виховання, зроблена спроба попереднього подання у вигляді моделі системи формування постуральних механізмів у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, що мають синдром постурального дефіциту. У фундамент гіпотези побудови такої пробної моделі були покладені загальновідомі положення постурологіі про п'ять входах поступальної системи апломбу: трьох зовнішніх і двох внутрішніх, інтегрована діяльність яких і становить успішність динамічної стабілізації тіла дитини в просторі. Виходячи з філогенетичної зумовленості становлення і формування цих входів, запропонована модель послідовної стимуляції спочатку зовнішніх сенсорних входів для формування стійкого положення тіла в просторі (вестибулярного, зорового, подошвенного), а потім і внутрішніх (окуломоторного і проприоцептивного), з паралельним інтеграційним опрацюванням усіх перерахованих сенсорних потоків ув спеціально організованих постуральних режимах, що проводяться на основі ігрового (театралізованого) методу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Барановская Е. Н. Формирование установочных поз и ходьбы у детей дошкольного и младшего школьного возраста с детским церебральным параличом : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Федер. науч. центр физ. культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИ ФК). Москва, 2013. 181 с.

Гурулёва Т. Г. Воспитание координационных способностей в спортивно-оздоровительных группах детей – 6–7 лет : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Бурятский государственный университет. Улан-Удэ, 2006. 150 с.

Доман Г., Доман Д., Хаги Б. Как сделать ребенка физически совершенным. Москва : Аквариум, 2000. 336 с.

Єфименко М. М. Основи корекційно спрямованого фізичного виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату : дис. … док. пед. наук : 13.00.03 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2014. 451 с.

Мога Н. Д., Бочков П. Н. Принципы формирования постуральных механизмов у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вести БДПУ. Бердянск, 2018. № 4. С. 3–10.

Руденко С. А. Развитие способности к равновесию у детей 6–7 лет : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Государственная академия физ. культуры имени П. Ф. Лесгафта. С.-Пб, 1999. 247 с.

Уханёва Е. В. Организация физического воспитания детей раннего возраста на основе развития функции равновесия : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Санкт-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. С.-Пб, 2002. 172 с.

Опубліковано
2019-03-28
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Бочков, П. (2019). Модель формування постуральних механізмів у дітей з порушеннями опорно-рухового апарату засобами корекційного фізичного виховання. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(44), 31-42. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12482