Формування інтелектуальних умінь студентів вітчизняних класичних університетів у педагогічних дослідженнях 50-60-х років ХХ століття.

  • Ю. Ф. Шарун
  • Т. В. Черниш
Ключові слова: інтелектуальні уміння, студенти, університет

Анотація

У статті проаналізовано особливості формування інтелектуальних умінь у студентів вітчизняних класичних університетів у 50-60-х роках ХХ століття. З’ясовано, що у цей історичний період з’явилась низка нормативних документів, в яких наголошувалося на необхідності формування інтелектуальних умінь. Саме у цей час науковцями було визначено зміст, сутність та взаємозв’язок інтелектуальних умінь та навичок. Було представлено основні фактори, які впливали на процес оволодіння студентами інтелектуальними уміннями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бакіров В. С. Класичні університети як дороговказівки цивілізаційного розвитку // Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перс-пективи, тенденції розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 грудня 2000 – Харків, 2000 р. – С. 21 – 22.

Данилов М. А. Дидактика / М. А. Данилов, Б. П. Есипов; под общ. ред. Б. П. Есипова. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1957. – 518 с.

Елютин В. П. Поднять роль университетов как ведущих учебно-методических и научных центров высшей школы / В. П. Елютин // Мате-риалы заседания Совета университетов 25-26 марта 1981 г. – Москва, 1981. – С. 3 – 37.

Есипов Б. П. Закрепление знаний, умений и навыков. – В кн.: педагогиче-ская энциклопедия, Т. 2. – с. 75-76.

Об улучшении постановки лабораторных занятий в высших учебных за-ведениях (из постановления ІІІ пленума Научно-методического совета при Министерстве высшего образования СССР от 16-17 марта 1950 г., № 186 // Высшая школа : сб. осн. постановлений, приказов, инструкций / ред. Е. И. Войленко – Ч. 1. – М. : Высшая школа, 1965 – С. 91 – 93.

Общие указания по организации и методике проведения курсового проек-тирования в высших технических учебных заведениях от 20 июня 1952 г.// Высшая школа : сб. осн. постановлений, приказов, инструкций / ред. Е. И. Войленко – Ч. 1. – М. : Высшая школа, 1965 – С. 91 – 93.

Огородников И. Т. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / И. Т. Огородников. − М. : Просвещение, 1968. – 375 с

Самарин Ю. А. Очерки психологии ума. Особенности умственной дея-тельности школьников. / Ю. А. Самарин. − М. : Из-во академии педагоги-ческих наук РСФСР, 1962. – 504 с.

Опубліковано
2018-12-07
Як цитувати
Шарун, Ю., & Черниш, Т. (2018). Формування інтелектуальних умінь студентів вітчизняних класичних університетів у педагогічних дослідженнях 50-60-х років ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 455-463. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11979