Виховання студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах

  • Г. Ф. Пономарьова
Ключові слова: виховання, студентська молодь, виховні підходи, виховні принципи

Анотація

В основі сучасних перетворень відбуваються зміни, насамперед в освітній сфері, основним принципом яких є підготовка спеціаліста, здатного вдосконалювати свої професійні якості, відтворювати й розширювати свій життєвий досвід, створювати матеріальні умови для життя суспільства, його культуру, накопичувати і формувати нові цінності. Тому метою статті є розробка теоретико-методологічних засад виховної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах з метою формування загальної культури студентської молоді.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання / А. М Алексюк – К., 1993. – 234 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник для студентів вищих навчаль-них закладів / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 348 с.

Касянович Г. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Г. Васянович. – Львів, 2000. – 232 с.

Ващенко Г. Виховний ідеал / Г.Ващенко. – Полтава, 1993. – 321 с.

Гал узинський В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К., 1995. – 133 с.

Кульневич С. В. Педагогика самоорганизации: феномен содержания : мо-нография / С. В. Кульневич. – Воронеж, 1997. – 235 с.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні. – К., 2001.

Суриков В. В. О методологических основах гуманизации образования / В. В. Сериков // Формирование личности. – Волгоград : Перемена, 1992. – С. 7 – 13.

Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-ведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов / Под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр "Академия", 2002. – 576 с.

Таланчук Н. М. Системно-синергетическая философия как методология современной педагогики / Н. М. Таланчук // Magister. – 1997. – № 10 (СВ). – С. 32 – 41.

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
Як цитувати
Пономарьова, Г. Ф. (2018). Виховання студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 315-327. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11971