Сучасний музей як інститут соціального виховання

  • Ю. М. Нагорний
Ключові слова: музей в інформаційному суспільсьтві, музейна педагогіка, структура музейної педагогіки, інститут соціального виховання

Анотація

Музейна педагогіка надає можливість сучасному музею докорінно реформувати фахову діяльність у демократичному суспільстві, дійсно стати інститутом соціального виховання особистості в незалежній Україні. Аналіз інноваційної діяльності музеїв за цей час та контент-аналіз наявних публікацій з’ясував тенденції розвитку теорії і практики української музейної педагогіки. Проте найбільш досліджено лише дидактичний аспект освітянської музейної педагогіки, проблеми музейно-педагогічної роботи з соціального виховання інших соціальних груп музейних відвідувачів очікують своєї подальшої наукової розробки.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бібліографія Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького за 167 років 1849–2016 рр. : рукопис / М-во куль-тури України, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; [упо-ряд. В. М. Бекетова ; за заг. ред. Н. І. Капустіної]. Дніпро, 2016. 67 с.

Гайда Л. А. Музейна педагогіка: пошук оптимальної моделі // Методоло-гічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи : ма-теріали Всеукр. наук.-метод. конф., (Кіровоград, 21–22 жовт. 2010 р.) / Кіровоград. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинсько-го. Кіровоград, 2012. С. 243–249.

Удовиченко І. Музейна педагогіка: теорія і практика : наук.-метод. посіб. Київ : Логос, 2017. 64 с.

Караманов О. В. Сучасні тенденції розвитку музейної педагогіки в Україні // Музейна педагогіка — проблеми, сьогодення, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 24–25 верес. 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. Київ, 2013. С. 35–37.

Панахид Г. І. Музейна педагогіка : темат. покажч. літ. Львів : Ліга Львів, 2015. 66 с.

Опубліковано
2018-12-07
Цитовано
Як цитувати
Нагорний, Ю. М. (2018). Сучасний музей як інститут соціального виховання. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 290-301. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11969