Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти

  • Ю. І. Єрмак
Ключові слова: Професіоналізм, професійний розвиток, професійна підготовка, неперервна педагогічна освіта, післядипломна освіта, вища школа

Анотація

У статті розкрито сутність професійного розвитку викладачів ВНЗ в умовах неперервної педагогічної освіти. Автор акцентує увагу на необхідності створення відповідної системи підвищення професійного рівня в умовах ВНЗ, яка б функціонувала в постійному режимі розвитку, сприяючи підготовці науково-педагогічних кадрів до діяльності в нових мінливих соціальних умовах. В цьому контексті є потреба у розробці науково- обґрунтованої системи післядипломного навчання, спрямованої на підвищення рівня  педагогічних знань і вмінь кожного викладача, що дозволить, у свою чергу, педагогу вищої школи повніше реалізувати професійні функції, оволодіти сучасними технологіями впливу на особистість студента з метою його розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Закон України «Про вищу освіту». Закон України «Про вищу освіту» / Основні чинні кодекси і закони України. – К., 2003. – 976 с.

Ільчук В. В., Коломієць А. М. Шляхи підвищення якості науково-педагогічних кадрів // В. В. Ільчук, А. М. Коломієць // Проблеми та тен-денції розвитку педагогічної освіти: зб. наук. пр.; заг. ред. , - 2013, С. 84-89.

Олійник В. В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педа-гогічних працівників профтехосвіти: монографія / В. В. Олійник. — Київ: Міленіум, 2003. — 594 с.

Управління якістю освіти / [В.І. Войтенко, А.О. Лавренюк, Л.М. Малинич, В. В. Мельник, В. В. Гуменюк]; за заг. ред. А. О. Лавренюка. – Хмельни-цький: ХОІППО; Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. – 184 с.

Щербак О. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі неперервної освіти / О. І. Щербак // Післядипломна освіта в Україні. №1, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017., С.18-22.

Опубліковано
2018-12-06
Як цитувати
Єрмак, Ю. (2018). Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 136-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11953