Досвід упровадження активних методів навчання в методику викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу

  • В. В. Артюхова
  • Н. Б. Щокіна
Ключові слова: професійна підготовка, активні методи навчання, квест, структура квесту, класифікація квестів

Анотація

У статті аналізуються можливості активних методів навчання, зокрема методу квесту, в професійній підготовці курсантів при вивченні дисциплін психолого-педагогічної спрямованості. Автори аналізують сутність поняття «квест», його структуру, підходи до класифікації, умови реалізації квестів у професійній підготовці курсантів. Представлено досвід використання квестів у викладанні психолого-педагогічних дисциплін.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты. Конгресс конференций. Сайт “Информационные технологии в образовании” [Электронный ре-сурс] / Я.С. Быховский. – Режим доступа: http://ito.edu.ru/1999/III/1/30015.html.

Каравка А.А. Урок-квест как педагогическая информационная техно-логия и дидактическая игра, направленная на овладение определёнными компетенциями / А.А. Каравка // Мир науки. − 2015. − №3. − С. 20.

Кичерова М.Н. Образовательные квесты как креативная педагогиче-ская технология для студентов нового поколения / М.Н. Кичерова, Г.З. Ефимова // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 5 http://mir-nauki.com/PDF/28PDMN516.pdf (доступ свободный).

Мішагіна О. Д. Використання квесту як засобу активізації навчальної діяльності учнів. [Електрон. ресурс]. / О.Д. Мішагіна. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/ edu_technology/34730/.

Сокол И. Н. Классификация квестов / И.Н. Сокол // Молодий вчений. - 2014. − № 6(2). − С. 138-140.

Сокол І.М. Квест: метод чи технологія? / І.М. Сокол // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2014. – № 2(114). – С. 28-32.

Сокол І. М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання / І. М. Сокол // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закла-дах освіти. − 2013. − Вип. 7. − С. 168-171.

Технологія підготовки і проведення квесту [Електрон. ресурс]. – Режим доступу http://www.zhu.edu.ua/mk_ school/mod/page/view.php?id=10827

Чудакова А. О. Перспектива интерактивного метода «квест» в про-фессиональной подготовке студентов психолого-педагогического факуль-тета / А.О. Чудакова, С.О. Щелина // Молодой ученый. − 2014. − №21. − С. 709-712.

Dodge, B. (1995). Some thoughts about Web Quests [Online]. − Available: http://edweb.sdsu.edu/courses/edtec596/about_webquests.html; http://ozline.com/learning/index.htm.

Kaivola T., Salomaki T., Taina J. In quest for better understanding of student learning experiences // Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012. − №46, р. 8-12.

Опубліковано
2018-12-06
Цитовано
Як цитувати
Артюхова, В. В., & Щокіна, Н. Б. (2018). Досвід упровадження активних методів навчання в методику викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу. Наукові записки кафедри педагогіки, 1(43), 25-38. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/11943