Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до виконавської діяльності

  • О. О. Цуранова
  • В. А. Булгакова
Ключові слова: педагогічні умови, навчання гри на фортепіано, навчальна взаємодія, музичне мислення, виконавський розвиток, методи музичного навчання

Анотація

У статті розкрито педагогічні умови організації процесу навчання гри на фортепіано, які зумовлюють високий рівень готовності фахівця до виконавської діяльності. Розглянуто критерії, що дають можливість визначити рівень компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у сфері їх професійно-педагогічної діяльності. Виокремлено три групи педагогічних умов ефективної організації навчання гри на фортепіано в системі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Здійснено педагогічний аналіз проблем навчання студентів гри на фортепіано, пов'язаних з його організацією, досягненням навчальної взаємодії викладача й студента, виконавського та загального музичного розвитку майбутнього фахівця.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Лісовий В. А. Формування у майбутніх учителів музики дослідницької позиції : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2003. 221 с.

Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. 5-е изд. Москва : Музыка, 1988. 240 с.

Питання фортепіанної педагогіки та виконавства : збірник статей. [Редакція та упорядкування А.Й. Корженевського]. Київ : «Музична Україна», 1981. 115 с.

Курлянд З. Н. Психолого-педагогічні умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів. Наука і освіта. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NiO/2008_8-9/pedagogika/kurl.htm (дата звернення 18.09.2017)

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : навч. посіб. Київ, 2002. 270 с.

Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. Київ : голов. ред. укр. рад. енциклопедії, 1973. 599 с.
Опубліковано
2018-05-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Цуранова, О., & Булгакова, В. (2018). Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до виконавської діяльності. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10687