Професійна самореалізація викладача закладу вищої освіти – запорука якості освіти

  • І. А. Томаз
Ключові слова: викладач вищого навчального закладу, професійна самореалізація, освіта, показники якості, рівні самореалізації, адаптація, алгоритм

Анотація

У статті розкрито питання становлення фахівця як процес прогресивної зміни особистості під впливом провідного педагогічного досвіду, професійної діяльності й особистісної активності, що спрямовані на самовдосконаленні та самореалізацію з метою досягнення сучасного рівня освіти. Відзначається, що вдосконалення професійної майстерності та розвиток творчого потенціалу, оволодіння інноваціями і прогресивними педагогічними технологіями врешті-решт підвищує ефективність і якість освітнього процесу. Стаття призначена для викладачів вищих навчальних заходів, вона містить інформацію про зв’язок якості  освіти й процесу самореалізації викладача.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абсалямова Я. В. Професійна адаптація молодих викладачів іноземної мови до роботи у вищих технічних навчальних закладах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2005. 206 с.

Бабанова Ю. В., Голубева Г. Ф., Спасенников В. В. Формированиесоциально-психологическойкомпетентности на основеразработкитестовыхпрограмм в процессеперехода на двухуровневую систему подготовкикадров. Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Сер. : Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2010. Т. 16. № 3. С. 46–54.

Болотов В. Оценка качестваобразования: научно-педагогическое обеспечение. Директор школы. Москва : Сентябрь, 2010. № 4 (147). C. 7–12.

Ильенкова С. Д. Показатели качества образования. Элитариум (Elitarium): Центр дистанционного образования. URL: http://www.elitarium.ru/2006/08/04/pokazateli_kachestva_obrazovanija.html (дата звернененя 19.09.2017).

Новиков А. М., Новиков Д. А. Как оценивать качество образования? URL: http://www.anovikov.ru/artikle/kacth_obr.html (дата звернення 19.09.2017).

Ситникова М. И. Профессионально педагогическая самореализация преподавателя высшей школы : монография. Белгород : Изд-воБелГУ, 2007. 280 с.
Опубліковано
2018-05-14
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Томаз, І. (2018). Професійна самореалізація викладача закладу вищої освіти – запорука якості освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10686