Роль батьків у процесі статеворольової соціалізації дітей та підлітків у педагогічних дискусіях на початку ХХ століття

  • О. І. Онипченко
Ключові слова: статеворольова соціалізація, статеве виховання, морально-вольові якості, гігієна цнотливості

Анотація

Більшість дослідників розглядають статеве виховання як систему запобіжних заходів, що мають застерігати молодь від вульгарних з погляду моральності вчинків, розвивати почуття сором’язливості й охайності, зміцнювати волю. Особливу роль педагоги відводять питанню участі родини в статевому вихованні дітей, пропонуючи батькам: розвивати фізичні й духовні якості дітей; створювати в родинах атмосферу, що сприяє формуванню моральних якостей, домагатися довіри дітей; прагнути відгородити дітей від джерел інформації, що розбещують; у делікатній і доступній формі знайомити дітей із зародженням життя, застерігати від необдуманих учинків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бельская Г. А. Некоторые вопросы полового воспитания в истории педагогики. Сов. педагогика. 1980. № 9. С. 57–62.

Бялик О. В. Суспільно-історичні передумови статевого виховання учнівської молоді. Молодь і ринок. № 5. 2015. С. 117–123.

Зоргенфрей Г. О половом просвещении. Русская школа. 1905. № 10–11. С. 151–160.

Канель В. Половой вопрос в жизни детей. Вестник воспитания. 1909. № 4. С. 138–171.

Кравець В. П. Сексуальна педагогіка : навчальний посібник. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. 320 с.

Либерман Б. Н. Что необходимо знать родителям учащихся по вопросу о половом воспитании. Русская школа. 1912. № 3. С. 64–72.

Лозинский Е. Проблемы сексуальной педагогии. Вестник воспитания. 1904. № 1, 2. С. 28–74; С. 31–75.

Лозинский Е. Новые проблемы воспитания. Т. 1. Религия. Нравственность. Сексуальное воспитание. Санкт-Петербург, 1912. 287 с.

Мижева С. Р. Проблемы полового воспитания в отечественной школе и педагогике конца XIX – начала XX веков : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Пятигорск, 2011. 20 с.

Половцева В. Н. Половой вопрос в жизни ребенка. Вестник воспитания. 1903. № 9. С. 16–29.

Трахтенберг А. Половой вопрос в семье и школе. Воспитание и обучение. 1913. № 8. С. 257–271.

Турутина Е. С. Социокультурный и образовательный контекст возникновения вопроса полового воспитания детей в дискурсе российской педагогики. Вестник ТГПУ. 2010. Вып. 10 (100). С. 10–14.
Опубліковано
2018-05-11
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Онипченко, О. (2018). Роль батьків у процесі статеворольової соціалізації дітей та підлітків у педагогічних дискусіях на початку ХХ століття. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10677