Самоосвіта педагога як умова особістісного та професійного саморозвитку

  • О. В. Голозубова
  • Є. П. Матенко
Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня діяльність, особистісний та професійний саморозвиток, самовдосконалення, особистість педагога, функції, форми та напрями самоосвіти

Анотація

У статті самоосвіта розглядається як необхідна умова особистісного та професійного саморозвитку вчителя, визначено її значення для професії педагога. Наголошено, що особливістю педагогічного розуміння самоосвіти є розгляд її як процесу, що вимагає спеціального педагогічного забезпечення; процесу, який не виникає стихійно, а лише в результаті спеціально організованого педагогічного впливу. Розкрито специфічні функції та напрями самоосвіти. Висвітлено форми самоосвітньої діяльності педагога.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Зайченко І. В. Історія педагогіки. Книга І. Історія зарубіжної педагогіки: навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2010. 624 c.

Костенко М. А. Педагогічні умови професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків : [б. в.], 2004. 20 с.

Лекции по педагогике / Из архива Г. П. Щедровицкого. Т. 11. Москва : Педагогика, 2007. 400 с.

Сметанський М. О. Соціально-педагогічні умови професійного становлення вчителя. Рідна школа. 2005. № 5. С. 26–28.

Ушинський К. Д. Твори: у 6 т. Т. 1. Київ : Радянська школа, 1990. 449 с.

Фрицюк В. А. Професійний саморозвиток як психолого-педагогічна категорія. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2015. Вип. 18. С. 248–254.
Опубліковано
2018-05-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Голозубова, О., & Матенко, Є. (2018). Самоосвіта педагога як умова особістісного та професійного саморозвитку. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10666