Особливості професійно орієнтованого навчання іноземній мові курсантів військових закладів вищої освіти

  • Т. О. Брик
  • І. Г. Григорова
Ключові слова: майбутні офіцери, іноземна мова, стандарти НАТО, професійний розвиток

Анотація

У статті проводиться аналіз особливостей професійно-орієнтованого вивчення іноземної мови курсантами ВЗВО. Автори зазначають необхідність застосування особистісного підходу, який дає можливість сформувати новітню парадигму вищої військової освіти, яка спрямована на реалізацію ідей гуманізації, гуманітаризації та інформатизації, що веде за собою загальну гармонізацію та фундаменталізацію системи навчання у військових навчальних закладах. Зроблено висновок, що предметом вивчення стає мова не лише як лінгвістичне явище, а й як мовленнєва діяльність, в яку входить і соціокультурний аспект, результатом застосування якого є пізнання світової культури в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондар С. М., Єгорова Н. Н., Орач Ю. В. Фреймова репрезентація знань як спосіб підвищення ефективності викладання англійської мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків : Константа., 2006. Вип. 10. С. 26–31.

Выготский Л.С. Развитие речи и мышление. Собрание сочинений. В 6 т. Москва : Педагогика, 1982. Т. 2. С. 213–215.

Загороднюк С. В. Розвиток управлінського спілкування в системі підготовки державних службовців : автореф. … дис.канд. наук з держ. упр. Київ, 2003. С. 345.

Опрятний С. М. Основні напрями вдосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови. Університетські наукові записки. 2005. № 1–2 (13–14). С. 312–316.

Сура Н. А. Методичне забезпечення та організація навчання курсу професійно орієнтованого спілкування іноземною (англійською) мовою у ВНЗ. Вісник ЛДПУ ім. Т.Г. Шевченка. 2003. № 7 (63). С. 205–207.

Теляшенко В. Л. Професійно орієнтоване навчання студентів іноземної мови в немовному вузі. Теорія та практика державного управління. Вип.4. Актуальні питання навчання іншомовної комунікації у вищих навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф., 20 травня 2003 р. Харків : Магістр, 2003. С. 78–81.
Опубліковано
2018-05-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Брик, Т., & Григорова, І. (2018). Особливості професійно орієнтованого навчання іноземній мові курсантів військових закладів вищої освіти. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10662