Проблема гармонізації сімейних стосунків майбутніх фахівців

  • О. В. Боченко
  • Я. В. Гвоздюк
  • М. А. Котелевець
Ключові слова: егалітарна, традиційна, авторитарна, демократична сім’я

Анотація

Стаття присвячена аналізу поглядів студентів вищого навчального закладу до створення сімейних відносин у сучасному просторі.

Матеріал статті окреслює проблеми сучасної молодої родини та робить спробу здійснити педагогічну допомогу у підготовці студентів до сімейного життя.

Стаття цікава тим, що написана разом зі студентами Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, які вважають необхідним розглядання проблеми формування вищім навчальним закладом не тільки висококваліфікованого фахівця, а формування щасливої та успішної особистості, яка комфортно себе почуває не тільки на роботі, а й у сім’ї.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бондарчук А. И., Шинкарева Л. В., Иванова Т. И. К вопросу о подготовке студентов вуза к семейной жизни. Сибирский педагогический журнал. 2011. №3. С. 138–148.

Реан А. А. Отношение молодежи к институту семьи и семейным ценностям. Национальный психологический журнал. 2016. № 1(21). С. 3–8.

Кравченко А. И. Глава 16: Семья и брак. Социология. Москва : Проспект, 2010. С. 272–352, С. 544.

Заиграева Н. В. Актуальные проблемы подготовки современной молодежи к семейной жизни. Современные проблемы высшего образования : Материалы VІІ Международной научно-методической конференции. Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2015. С. 223–228.

Андреева Т. В. Семейная психология : учебное пособие. Санкт-Петербург: Речь, 2004. 244 с.

Коряковцева О. А., Рожков М. И. Комплексная поддержка молодой семьи: учеб.-метод. пособие для студентов вузов. 2008. С. 213.

Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. Москва, 2007. С. 315.

Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. Історія української педагогіки. Київ, 2006. 447 с.

Світленко С. І. Світ модернової України. Днепропетровськ, 2007. 457 с.
Опубліковано
2018-05-07
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Боченко, О., Гвоздюк, Я., & Котелевець, М. (2018). Проблема гармонізації сімейних стосунків майбутніх фахівців. Наукові записки кафедри педагогіки, (42). Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/10661