РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ЇХ ПРАВОВОГО СТАТУСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • V. P. Koval Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: військовослужбовці, іноземці, особи без громадянства, проходження військової служби, соціальні права військовослужбовців, соціальний захист, підстави отримання грошової допомоги військовослужбовцями.

Анотація

статтю присвячено вивченню ситуації, що склалася на сьогоднішній день стосовно забезпечення соціальних прав військовослужбовців в Україні. Встановлено, що держава Україна в особі державних органів влади у ході здійснення законотворчої діяльності стоїть на шляху унормування положень, які передбачають соціальний захист не тільки українських військовослужбовців (громадян України), а й іноземних громадян та осіб без громадянства, що проходять військову службу в Україні. Обґрунтовано, що зазначене положення, яке згодом може стати чинною нормою українського законодавства, у такому вигляді як воно пропонується, не може бути ухвалено парламентом України, адже воно протирічить конституційним приписам згідно Основного Закону держави. Ураховуючи це, у статті представлено авторське бачення уникнення ухвалення неконституційних законів та можливого розв’язання ситуації, що склалася у сфері соціального забезпечення військовослужбовців, що проходяться військову службу у Збройних Силах України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. P. Koval, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

здобувач юридичного факультету
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Права людини в Україні – 2014. Доповідь правозахисних організацій / За ред.: О. А. Мартиненка, Є. Ю. Захарова / Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: ТОВ «Видавництво права людини», 2015. – 340 с.

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190.

Воєнна доктрина України : Указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 78. – С. 38. – Ст. 259.

Про чисельність Збройних Сил України: Закон України від 5 березня 2015 року № 235-VIII// Відомості Верховної Ради України. – 2015. -№ 21. – Ст. 136.

Про внесення змін до деяких Законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців : Проект Закону України від 14 квітня 2017 року № 6268-2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61642

Григоренко Я.О. Реалізація принципу субсидіарності у контексті розуміння базових параметрів соціальної держави / Я.О. Григоренко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Право». – 2016. – Вип. 22. – С. 75-77.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Koval, V. P. (2017). РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ЇХ ПРАВОВОГО СТАТУСУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 190-192. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9751
Номер
Розділ
На початку творчого шляху