ДОГОВІРНИЙ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У АРКТИЧНОМУ РЕГІОНІ

  • Ya. A. Pavko Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0003-2602-9592
Ключові слова: Арктика, міжнародний договір, міжнародне співробітництво, міжнародно-правове регулювання, арктичне право.

Анотація

у статті автор‚ посилаючись на сучасні праці вітчизняних та зарубіжних юристів-міжнародників та юридичні документи‚ аналізує зміст універсальних та регіональних міжнародних договорів‚ які регулюють діяльність держав у арктичному регіоні. В цілому вони становлять договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав у Арктиці. Автор пропонує власну класифікацію регіональних міжнародних «арктичних договорів» у межах двостороннього співробітництва та визначення поняття «договірний механізм міжнародно-правового регулювання співробітництва держав у арктичному регіоні» .

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Ya. A. Pavko, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант Інституту міжнародних відносин
вулиця Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна

Посилання

Арктический регион: Проблемы международного сотрудничества: Хрестоматия в 3 томах / Рос. совет по межд. делам [под общ. ред. И.С. Иванова]. – М.: Аспект Пресс. – Т.3: Применимые правовые источники.–2013.–663с.

Гудев П.А. Перспективы формирования международного режима в Арктике // Международная жизнь. – 2014. – №2. – С. 88-101.

Гудев П.А. Приоритеты США в Арктике // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – №9. – С. 49-60.

Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі та під водою від 05.08.1963 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_376

Жудро И. С. Обычно-правовые нормы как компонент уникального‚ исторически сложившегося статуса Арктики // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. – 2014. – №6. – С. 110–118.

Конвенція про відкрите море від 29.04.1958 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_180

Конвенція про територіальне море та прилеглу зону від 29.04.1958 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_178

Конвенція про континентальний шельф від 29.04.1958 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_179

Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_038/page

Лахтин В.Л. Права на северные полярные пространства. – Издание Литиздата Народного Комиссариата по Иностранным делам. – М.‚ 1928. – 48с.

Предложения к дорожной карте развития международно-правовых основ сотрудничества России в Арктике: рабочая тетр. / [А.Н. Вылегжанин (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по междунар. делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2013. – 56 с.

Соглашение между правительствами государств – членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации от 11 декабря 2008 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1695

Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике от 12 мая 2011 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902395150

Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике от 15 мая 2013 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/499065181

Тимченко Л.Д. Росія й міжнародно-правовий режим в Арктиці // Юридичний журнал «Юстиніан». – 2009.– №12.[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3322

Угода про збереження білих ведмедів від 15.11.1973 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_109

Joyner‚ Christopher C. The Legal Regime for the Arctic Ocean // Journal of Transnational Law &Policy. – Volume 18.2. – 2009. – P. 196–246.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Pavko, Y. A. (2017). ДОГОВІРНИЙ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ У АРКТИЧНОМУ РЕГІОНІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 169-172. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9742
Номер
Розділ
Міжнародне право