РЕФОРМА СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ

  • T. I. Hudz Харківський національний університет внутрішніх справ http://orcid.org/0000-0002-6950-6136
  • Yu. M. Kolomiiets Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-5171-7808
Ключові слова: конституційний лад, засади конституційного ладу, конституційно-правові відносини, гарантії, захист, реформа, судова реформа, правоохоронні органи.

Анотація

у статті розглянуто основні напрями реформування судових та правоохоронних органів України, проаналізовано їх роль у механізмі захисту конституційного ладу України. Визначено, що побудова в Україні правоохоронних органів європейського зразка з дотриманням принципів верховенства права, неупередженості, доброчесності та дотримання прав і свобод людини і громадянина, мають суттєво вплинути на весь механізм захисту конституційного ладу.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

T. I. Hudz, Харківський національний університет внутрішніх справ

доцент кафедри конституційного і міжнародного права факультету № 4
кандидат юридичних наук, доцент
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

Yu. M. Kolomiiets, Харківський національний університет внутрішніх справ

доцент кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6
кандидат юридических наук, доцент
пр. Льва Ландау 27, Харків, 61080, Україна

Посилання

Безпалова О.І. Роль судової системи України в інституційному забезпеченні реалізації правоохоронної функції держави [Текст] / О.І. Безпалова // Адміністративне право і процес. – 2014. – № 3(9). – С. 5-14.

Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21 грудня 2016 р. № 1798-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1798-19

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1401-19

Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2229-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229-12

Конституційне право України [Текст] / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.

Конституція України: від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Парубчак І.О. Реформування системи органів внутрішніх справ у державній стратегії національної безпеки України / І.О. Парубчак // Теорія та практика державного управління та місцевого самоврядування. – 2015. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/15.pdf

Пацолай П. О европейских подходах к доступу к конституционному правосудию [Текст] / О.П. Пацолай // Теоретические и практические аспекты, связанные с индивидуальной конституционной жалобой в европейской модели конституционного правосудия: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (13-14 мая 2010 г.) – Минск : БДП, 2010. – С. 29-37.

Радзієвська В.В. Конституційна скарга як важлива форма захисту прав і свобод людини у Конституційному Суді України [Текст] / В.В. Радзієвська // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 103-106.

Скрипнюк О. Проблеми вдосконалення основ конституційного ладу в Україні: досвід і перспективи [Текст] / О. Скрипнюк. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cau.in.ua/ua/activities/analytics/id/problemi-vdoskonalennja-osnov-konstitucijnogo-ladu-v-ukrajini-do-458/

Срипнюк О. Конституційний лад України: ознаки, принципи, гарантії [Текст] / О. Скрипнюк // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – № 4(14). – С. 46-51.

Стратегія розвитку органів внутрішніх справ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/print/101834-strategiya_rozvitku_ organiv_vnutrishnih_sprav_text_proektu.html/

Судебные и правоохранительные органы Украины [Текст] : Учебник для вузов МВД Украины / А. М. Бандурка [и др.] ; ред. А. М. Бандурка ; Университет внутренних дел. – Х., 1999. – 350 с.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Hudz, T. I., & Kolomiiets, Y. M. (2017). РЕФОРМА СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 161-164. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9740
Номер
Розділ
Реформа судових та правоохоронних органів