НАГЛЯДОВА ТА КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ: ПРИЗНАЧЕННЯ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

  • M. V. Danshyn Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-2841-1891
Ключові слова: кримінальне провадження, досудове розслідування, функції, нагляд, контроль, механізм.

Анотація

статтю присвячено дослідженню актуальних проблемних питань реалізації наглядово-контрольної діяльності у досудовому розслідуванні за чинним вітчизняним кримінальним процесуальним законодавством. Автором, з урахуванням запроваджених українським законодавцем нових кримінальних процесуальних інститутів, положень та процесуальних дій, обґрунтовано нагальну необхідність внесення конкретних доповнень до чинного КПК України щодо оптимізації функціонального призначення нагляду і контролю у досудовому розслідуванні.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

M. V. Danshyn, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

заступник декана з наукової роботи юридичного факультету  
доктор юридичних наук, професор
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Шило О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: монографія / О. Г. Шило. – Х. : Право, 2011. – 472 с.

Каркач П. Деякі питання суті державного обвинувачення за новим КПК України / П. Каркач, Я. Ковальова // Вісник прокуратури. – 2012. – № 11. – С. 24-27.

Юрчишин В. М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці : монографія / В. М. Юрчишин. – Чернівці: Видав. дім «Родовід», 2013. – 308 с.

Півненко В. П. Прокурорський нагляд в Україні: навч. посіб. / В. П. Півненко. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 304 с.

Михайленко О. Р. Прокуратура України: підручник / О. Р. Михайленко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 296 с.

Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій / За ред. В. Т. Нора. – К. : Атіка, 2004. – 352 с.

Юрчишин В. М. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю у досудовому розслідуванні за новим КПК України / В. М. Юрчишин // Вісник прокуратури. – 2012. – № 10. – С. 71-78.

Брынцев В. Д. Судебная власть: Правосудие: Итоги реформ 1993-2003 г.г. в Украине / В. Д. Брынцев. – Х. : Ксилон, 2004. – 224 с.

Петрухин И. Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений / И. Л. Пертрухин. – М. : ТК Велби, 2008. – 288 с.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Danshyn, M. V. (2017). НАГЛЯДОВА ТА КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ: ПРИЗНАЧЕННЯ І ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 148-150. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9736
Номер
Розділ
Кримінальний процес та кримінологія

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)