СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА І МОРАЛІ В РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  • S. M. Berveno Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6850-9231
  • O. M. Romanchenko Адвокат
Ключові слова: соціальні норми, регулювання, право, мораль, звичаї, заборони, права, обов’язки.

Анотація

у статті проаналізовано актуальні питання співвідношення права і моралі в регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі. Встановлено, що мораль і право виконують одну і ту ж соціальну функцію: регулюють людські взаємовідносини, однак способи моральної і правової регуляції різні. Доведено, що право, як регулятор суспільних відносин, розвивається вкрай стрімко, постійно ухвалюються нові нормативно-правові акти, відбувається реформування законодавства у більшості сфер суспільного життя. Поряд з цим, це не применшує ролі моралі, а в умовах перехідного періоду українського суспільства, навпаки, посилює її значення для формування повноцінного суспільства і забезпечення комфортного існування кожного члена такого суспільства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

S. M. Berveno, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

професор кафедри цивільно-правових дисциплін
доктор юридичних наук, професор
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Дробницкий О. Г. Понятие морали / О. Г. Дробицкий. – М., 1974. – 386 с.

Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. Изд-е 2-е, перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. – 496 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4-х т. М.: Русский язык. – 1979. – Т. II. – 779 с.

Ильин И. А. О сущности правосознания / И. А. Ильин. М.: Рарогъ, 1993. – 235 с.

Кельман М. С., Мурашин О. Г. Загальна теорія держави та права: [підручник] / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. – К.: Кондор, 2005. – 609 с.

Грабова О. В. Деякі аспекти співвідношення права та моралі на сучасному етапі / О.В. Грабова // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 484-487.

Павлова Т. С. Співвідношення моралі і права у філософії І. Канта (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. … канд. філос. наук / Т. С. Павлова; Дніпропетр. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 20 с.

Євхутич І. М. Мораль і право як суспільні інститути: проблеми осмислення в умовах побудови громадянського суспільства / І. М. Євхутич // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 289-295.

Євхутич І. М. Мораль і право в системі соціальних уявлень сучасного суспільства: дис. … канд. юрид. наук / І. М. Євхутич. – Львів, 2015. – 230 с.

Опубліковано
2017-12-07
Цитовано
Як цитувати
Berveno, S. M., & Romanchenko, O. M. (2017). СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА І МОРАЛІ В РЕГУЛЮВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (23), 12-14. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/9669
Номер
Розділ
Теорія держави і права