НЕПРИМУСОВІ ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  • L. V. Ishchenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: поліцейський захід, превентивний поліцейський захід, адміністративно-запобіжний захід, профілактична спрямованість

Анотація

Статтю присвячено висвітленню сутності та особливостей превентивних поліцейських заходів. Проаналізовано підходи вчених до визначення категорії «адміністративно-запобіжний захід». Зосереджено увагу на поясненні змісту поняття «превентивний поліцейський захід».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

L. V. Ishchenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри державно-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Бандурка О.М. Адміністративна діяльність міліції : підручник / Олександр Маркович Бандурка. – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 448 с.

Бахрах, Д. Н. Административная ответственность / Отв. ред. А. В. Рыбин ; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. Пермский государственный университет им. А. М. Горького. – Пермь, 1966. – 194 с.

Виноградов О.В. Административно-предупредительные меры, применяемые в условиях чрезвычайного положення : автореф. дис.канд. юрид. наук: спец. 12.0.02 «Конституционное право; государственное управление; Административное право; муниципальное право» /О.В. Виноградов. – СПб., 1999. – 24 с.

Забарний Г.Г. Адміністративне право України : навч. посіб. / Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, В.К. Шкарупа. – К. : Вид-во Палівода А.В., 2003. – 212 с.

Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Анатолій Трохимович Комзюк. – Х., 2002. – 408 с.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII // Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580-19/page

Рябов Ю.С. Административно предупредительные меры: Теоретические вопросы / Ю. С.Рябов. – Пермь : Кн. изд-во, 1974. – 82 с.

Словничок юридичних термінів: Навч. посіб. / Уклад. В. П. Марчук. – К.: МАУП, 2003. – 128 с.

Серегин A. B. Советский общественный порядок и администартивно-правовые средства его укрепления : учеб. пособ. / A. B. Серегин ; Акад. МВД СССР. – М., 1975. – 194 с.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Ishchenko, L. V. (2017). НЕПРИМУСОВІ ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 177-180. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8456
Номер
Розділ
Реформа правоохоронних органів