ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ключові слова: національна грошова одиниця, валюта, валютні цінності, методи регулювання, економічні методи регулювання валютних правовідносин

Анотація

Статтю присвячено дослідженню економічних методів регулювання валютних правовідносин. У результаті аналізу як наукових джерел, так і практики застосування економічних методів регулювання, автор запропонував економічні методи регулювання валютних правовідносин визначити як визначена чинним законодавством держави сукупність засобів впливу на платіжний баланс держави та курс національної грошової одиниці шляхом штучного стимулювання економічної зацікавленості суб’єктів економічної діяльності, що пов’язана з обігом валюти чи валютних  цінностей. При цьому застосування економічних методів регулювання валютних відносин здійснюється на підставі чинного законодавства та в межах реалізації грошово-кредитної та валютної політики держави. Також автором коротко проаналізована сутність таких найбільш застосовуваних економічних методів регулювання валютних відносин, як: валютна інтервенція; девальвація і ревальвація національної грошової одиниці; управління обліковою ставкою; диверсифікація валютних резервів (управління валютними резервами).

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

M. V. Starynsky, Сумський державний університет

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права
кандидат юридичних наук, доцент
вул. Петропавлівська, 59, м. Суми, 40007, Україна

Посилання

Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник у 2-х томах: Т.1. Загальна частина / Ред. Колегія; В.Б. Авер’янов (голова). – К.: «Юридична думка», 2004. – 584 с.

Безкревна А.В. Вплив ревальвації гривні на макроекономічні процеси в Україні // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – №4. – С. 6-9.

Державне управління в Україні. (навчальний посібник). За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: ТОВ «СОМИ», 1999. – 266 с.

Дзбюлюк О.В. Валютна політика. – Підручник. – К.: Знання, 2007. – 422 с.

Журавка Ф.О. Валютна політика в умовах трансформаційних змін економіки України: монографія. – Суми: Ділові перспективи; ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 349 с.

Кравченко Л.М. Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні: дисс. … канд. юрид. наук, 12.00.07. – К., 2003. – 221 с.

Лавриненко В.М. Проблемы социальных интересов в ленинизме. – М.: Мысль, 1979. – 373 с.

Лунев А.Е. Некоторые теоретико-правовые вопросы науки управления // Правовые проблемы науки управления. М.: «Юридическая литература», 1966. – С. 3-10.

Мамутов В.К. Регулирование отношений предприятий с вышестоящими хозяйственными органами // Правовые проблемы науки управления. М.: «Юридическая литература», 1966. – С. 146-152.

Танчук И.А. Правовые формы и методы руководства промышленностью // Правовые проблемы науки управления. М.: «Юридическая литература», 1966. – С. 109-118.

Флейшиц Е.А. Об административных и экономических методах руководства народным хозяйством // Правовые проблемы науки управления. – М.: «Юридическая литература», 1966. – С. 126-131.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Starynsky, M. V. (2017). ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 115-119. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8440
Номер
Розділ
Цивільне, трудове та екологічне право