СУБ’ЄКТИ ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ПОРУШЕНЬ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

  • H. V. Zubenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-2709-4348
Ключові слова: права і свободи людини, захист прав і свобод, Європейський суд з прав людини, міждержавна справа, індивідуальна заява

Анотація

Статтю присвячено дослідженню суб’єктів звернення до Європейського суду з прав людини. Охарактеризовано суб’єктів за видами звернення: міждержавними справами та індивідуальними заявами. Проаналізовано особливості таких суб’єктів звернення, як держави-учасниці Конвенції, індивідуальні особи, неурядової організації та групи осіб.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

H. V. Zubenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри конституційного і муніципального права
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Конституція України : від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у 2015 році [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://just.ks.ua/files/2016/03/Dodatok-Zvit-Uryadovogo-upovnovazhenogo-u-spravah-YEvropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini-za-2015-rik.pdf

Севастьянова Н. І. Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя : дис… канд. юрид. наук : 12.00.11 / Севастьянова Наталія Іларіонівна ; Нац. ун-т. Одеська юридична академія. –Одеса, 2011. – 214 с.

Туманова Л. В. Защита семейних прав в Європейском суде по правам человека / Л. В. Туманова, И. А. Владимирова. – М. : Городец, 2007. – 95 с.

Завгородня В. М. Міждержавні справи у практиці Європейського суду з прав людини / В. М. Завгородня // Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1. – С. 72–77 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2014_1_18

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Буроменський М. В. Звернення до Європейського Суду з прав людини (практика Суду й особливості українського законодавства) / М. В. Буроменський. – Х. : Фоліо, 2000. – 32 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khpg.org/index.php?id=1080677442

Практичний посібник щодо прийнятності заяв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.echr.coe.int

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Україна-Тюмень – проти України»: від 22 листопада 2007 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/974_595

Справа Шмауцер, Умлауфт, Градингер, Прамшталлер, Палаоро, Пфармайер проти Австрії // Практика Європейського суду з прав людини. – Вип. 2. – Львів : Кальварія. – С. 34–38.

Опубліковано
2017-04-24
Цитовано
Як цитувати
Zubenko, H. V. (2017). СУБ’ЄКТИ ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ПОРУШЕНЬ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (21), 44-47. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/8374
Номер
Розділ
Конституційне та муніципальне право

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)