СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

  • А.М. Меденцев

Анотація

Анотація: У статті наведені типові способи вчинення злочинів у сфері державних закупівель, підкреслено їх значимість для кваліфікації дій винних осіб при відкритті кримінальних проваджень. Визначено зв'язок способів з суб’єктами злочинів та іншими елементами їх криміналістичної характеристики.

Ключові слова: злочини у сфері державних закупівель, бюджетні кошти, конкурсні торги,  способи злочинів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Даньшин М. В. Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці / М. В.Даньшин: навч. посіб. – Х.:ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 116 с.

2. Волобуєв А.Ф. Економічні злочини: поняття та проблеми розробки методик розслідування / А.Ф. Волобуєв // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література. – 2003. – С. 35-39.

3. Панов Н.И., Способ совершения преступления и его значение для квалификации хищений государственного или общественного имущества, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ / Н.И. Панов, В.П. Тихий // Проблемы социалистической законности. Республик. межвед. научно-тех. сб. – Харьков: Вища школа., 1984. – Вып. 14. – С. 25-33.

4. Якубович О.Р. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления как элемента основного состава преступления / О.Р. Якубович // Актуальные проблемы уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии. Мат. междунар. кругл. стола. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – С. 131-144.

5. Запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів : наук.-практ. посіб. / В. В. Кулаков, В. В. Лень, С. С. Мірошніченко та ін. – Запоріжжя:Дніпровський металург, 2011.

6. Кікінчук В. В. Способи вчинення злочинів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів в агропромисловому комплексі / В. В. Кікінчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – №3. – 2013. – С. 317-326.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Меденцев, А. (2016). СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 205-208. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5733
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених