АРБІТРАБІЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗГЛЯДУ СПРАВИ МІЖНАРОДНИМ КОМЕРЦІЙНИМ АРБІТРАЖЕМ

  • К.М. Воронов

Анотація

Анотація: У статті розглядається і аналізується поняття арбітрабільності та її встановлення в міжнародному комерційному арбітражі. Приділяється увага застосуванню арбітрабільності поряд із підвідомчістю та підсудністю. Встановлюється різниця між об’єктивною та суб’єктивною арбітрабільністю. Аналізується судова практика України стосовно встановлення арбітрабільності спору та дійсності арбітражної угоди.

Ключові слова: арбітрабільність, арбітраж, сторони спору, підвідомчість.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Любченко Я. П. Підходи до визначення сфери альтернативних способів вирішення спорів / Я. П. Любченко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2014. – Вип. 27. – С. 214-226 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dbms_2014_27_19.pdf

2. Per Sundin and Erik Wernberg, The scope of arbitrability under Swedish law, The European Arbitration Review 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hammarskiold.se/upload/Nyheter/Publikationer/Our%20articles/The%20Scope%20of%20arbitrability_-_Sweden.pdf

3. Loukas A. Mistelis and Stavros L. Brekoulakis (eds), Arbitrability: International and Comparative Perspectives, (Kluwer Law International 2009). – 408 pp.

4. Хегер С. Законодательство Австрии о международном коммерческом арбитраже и перспективы его развития / С. Хегер // Третейский суд. – 2004. – № 2. – С. 49.

5. Иффланд К. Защита прав непрофессиональных участников фондового рынка при заключении третейского соглашения по немецкому праву / К. Иффланд // Финансовое право. – 2003. – № 6. – С. 51.

6. David St. John Sutton and Judith Gill Russel on Arbitration 22 edition Sweet & Maxwell. – 2007. – 880 pp.

7. Рожкова М. Разрешение и урегулирование коммерческих споров. / М. Рожкова // Приложение к журналу «Хозяйство и право». – 2005. – №1. – С. 21-26.

8. Ануров В.Н. Допустимость третейского соглашения/ В. Н. Ануров // Третейский суд. – 2005. – № 3. – С. 46-68.

9. Минина А.И. Понятие и виды арбитрабильности в теории и практике международного коммерческого арбитража [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : (12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право) / А.И. Минина. – М., 2013. – 31 с.

10. Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 19 лютого 2014 року у справі № 22-ц/796/1465/2014 // Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37397137

11. Ухвала Апеляційного суду міста Києва від 11 вересня 2014 року у справі № 22-ц/796/4165/2014 // Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40663692

12. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 липня 2014 року // Єдиний державний реєстр судових рішень України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40098048

13. Українська арбітражна асоціація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arbitration.kiev.ua/Uploads/kucher/Newsletter%20UAA_No%202_ru.pdf
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Воронов, К. (2016). АРБІТРАБІЛЬНІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗГЛЯДУ СПРАВИ МІЖНАРОДНИМ КОМЕРЦІЙНИМ АРБІТРАЖЕМ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 181-184. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5727
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених