ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • В.С. Шестак

Анотація

Анотація: Статтю присвячено проблемам забезпечення реалізації функції держави у сфері культури. У процесі забезпечення реалізації цієї функції важлива роль належить правотворчості, як одній з правових форм діяльності держави. Саме правотворчість дає життя праву, чим і пояснюється до неї значний суспільний інтерес.

Певну роль у правотворчому забезпеченні реалізації функції держави у сфері культури відіграють міжнародні організації, оскільки чимало міжнародних нормативних актів з питань культури на сьогодні включено до змісту національного законодавства.

Ключові слова: держава, право, функція, культура, функція держави у сфері культури, правова форма, правотворчість.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Мельничук О.І. Статус всесвітньої культурної та природної спадщини людства в міжнародному праві: автореф. дис. … канд. юрид. наук; спец. 12.00.11 / О.І. Мельничук; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2006. – 19с.

2. Європейська культурна конвенція 1954 року: Рада Європи, Конвенція, Міжнародний документ від 19.12.1954 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2004. – № 4. – Книга 1. – С. 857. – Ст. 934; Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження від 20.10.2005 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 8. – С. 16. – Ст. 367; Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини від 17.10.2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 16. – С. 427. – Ст. 153; Конвенція про охорону підводної культурної спадщини від 02.11.2001 року // Офіційний вісник України. – 2009. – № 8. – № 41. – Ст. 2721; Чорноморська конвенція про співробітництво у галузі культури, освіти, науки та інформації: Албанія, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Румунія, Російська Федерація, Україна; Конвенція, Міжнародний документ від 06.03.1993 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2004. – № 4. – Книга 2. – С. 462. – Ст. 1015.

3. Олуйко В.М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики. – Юрінком Інтер, 2004. – С. 33.

4. Пиголкин А.С. Теоретические проблемы правотворческой деятельности в СССР: Автореферат дис. М., 1972.

5. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юридических вузов. – М., 1987.

6. Панов Н.И. Юридическая терминология и ее значение для разработки нового уголовного законодательства // Актуальные проблемы формирования правового государства. – Х., 1990.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Шестак, В. (2016). ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 173-176. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5725
Номер
Розділ
Міжнародне право