ЩОДО МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА

  • О.М. Храмцов

Анотація

Анотація: Статтю присвячено проблемі насильства як предмету вивчення наук кримінально-правового циклу. Автором наголошується, що одночасне застосування наукових методів кримінального права та кримінології при вивченні цього питання дозволяє розробити комплекс ефективних заходів протидії насильству кримінально-правовими та кримінологічними засобами. Такий підхід повинен бути поширений і на інші види злочинів з метою  істотного зниження рівня їх поширення в суспільстві.

Ключові слова: насильство, фізичне насильство, психічне насильство, протидія, методика, методологія, кримінально-правове дослідження.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Коробеев А. И. Уголовная наказуемость общественно опасных деяний (основания установления, характер и реализация в деятельности органов внутренних дел) : учебное пособие / А. И. Коробеев. – Хабаровск : Изд-во Хабар. ВШ МВД СССР, 1986. – 80 с.

2. Криминология : учеб. для юрид. вузов. / А. И. Алексеев, Ю. Н. Аргунова, С. В. Ванюшкин и др.; под ред. Н. А. Кузнецовой. – М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1996. – 671 с.

3. Взятышев В. Ф. Введение в методологию инновационной практической деятельности: учебник для вузов / В. Ф. Взятышев. – М. : «ЕЦК», 2002. – 81 с.

4. Селезньова О. Концептуальні засади методології інформаційного права / О. Селезньова // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 101-106.

5. Настільна книга ад’юнкта та здобувача наукового ступеня (зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) : науково-практичний посібник / О. М. Литвинов, Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова. – Донецьк : ВД «Кальміус», 2014. – 260 с.

6. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз. Проблеми гармонізації: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.08 / Хавронюк Микола Іванович. – К. : Київський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 557 с.

7. Навроцький В. О. Кримінальне право України в епоху глобалізації / В. О. Навроцький // Геополітика України: історія і сучасність. – 2010. – Вип. 2. – С. 140–152.

8. Дудоров О. О. Кримінальне право : навчальний посібник / О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк. – К. : Ваіте, 2014. – 944 с.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Храмцов, О. (2016). ЩОДО МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 129-132. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5706
Номер
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право