ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

  • Т.В. Єрмолаєва

Анотація

Анотація: Статтю присвячено актуальним проблемам визначення категорії «тваринний світ» як об’єкту правової охорони. Розглядаються питання визначення критеріїв та ознак, за якими дикі та інші тварини відносяться до об’єктів тваринного світу.

Ключові слова: об’єкти екологічного права, тваринний світ, дикі тварини, живі організми.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Екологічне право України. Навчальний посібник. 2-е видання: доповнене та перероблене / Л.О. Бондар, В.В. Курзова. – Вид-во «Бурун Книга». – 2008. – С.144.

2. Книш В.І. Щодо поняття правової охорони об’єктів тваринного світу / В.І. Книш // Форум права. – 2010. – №1. – С. 153-158.

3. Кобецька Н.Р. Екологічне право України: навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер. – 2007. – С. 237.

4. Колбасов О.С. Природа как объект приавовой охраны// В кн.Правовые вопросы охраны природы. – М.: Госюриздат, 1963. – 215 с.

5. Константиниди С.С.Охрана животного мира (правовые вопросы). – Алма-Ата, Кайнар, 1975. – 128с.

6. Офіційний вісник України

7. Петров В.В. Правовая охрана природы в СССР. Учебник. – М.: Юрид.лит., 1984. – 384 с.; Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: Общая часть. – Х.: Вища школа, 1986. – 160 с.

8. Скарби заповідної природи України: реальне й бажане // Наук. світ. – 2007. – №3. – С. 18-19; Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі // Довкілля для Європи: Спец. вип. до 5-ї Всеєвропейської конф. міністрів навкол. середо-вища. – К.: Наук. думка. – 2003. – С. 44.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Єрмолаєва, Т. (2016). ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 108-110. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5701
Номер
Розділ
Екологічне право