ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОБІГ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ»

  • К.П. Пейчев

Анотація

Анотація: Статтю присвячено дослідженню таких питань: аналіз законодавства України та іноземних держав, щодо власності на природні ресурси з метою вироблення відповідних пропозицій; розгляд специфіки правового регулювання власності на природні ресурси.

Ключові слова: обіг природних ресурсів, земельна ділянка, продаж земель, власність на земельні ділянки держави, комунальна власність.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

1. Сыродоев Н.А. Правовое регулирование оборота земельных участков // Государство и право. – 1999. – № 9. – С. – 42-47; Герасин С.И. Правовые основы оборота земель, используемых в сельскохозяйственном производстве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 2000. – 151с; Глотова О.В. Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2003. –20 с; Кулинич П.Ф. «Права на лісові земельні ділянки за новим Лісовим кодексом України» // Земельне право України №6 2006 р. Ст. 15-26; Соколова А.К. Договоры на пользование природными ресурсами: дис. … канд. юрид. наук.: 12.00.06. – Х.: 1993. – 185 с; Тихий П.В. Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни: автореферат дис. ... канд. юр. наук. – Х., 2000; Шульга М.В. Правове регулювання правочинів із земельними ділянками. Особливості договору купівлі-продажу земельних ділянок // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2004. – №2 (14). – С. 26–32.

2. Жерьобкін В.Є. Логіка: підручник. – Х.: Основа, 1995. – 256 с.

3. Новий тлумачний словник української мови. – К.: «Аконіт», 2006. – 926 с.

4. Природоресурсове право України / за ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 374 с.

5. Теория государства и права: учебник для вузов; под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: НОРМА, 2001. – 595 с.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Пейчев, К. (2016). ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОБІГ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 105-107. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5700
Номер
Розділ
Екологічне право