ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  • Т.Є. Кагановська

Анотація

Анотація: У статті розтлумачується семантика поняття транспарентності; визначається специфіка реалізації принципу транспарентності у системі освіти; наголошується на необхідності реформування національної системи вищої освіти; проаналізовано Закон України «Про вищу освіту» на предмет реалізації принципів доступності і прозорості інформації у ньому; розглянуто засади реалізації зазначених принципів в державних програмах інших країн; охарактеризовано рейтинги в системі оцінки якості освіти та ефективності наукової діяльності ВНЗ.

Ключові слова: транспарентність, відкритість, прозорість, вища освіта, система вищої освіти, ВНЗ, акредитація, рейтинг.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

ЛІТЕРАТУРА
1. Транспарентність влади в контексті європейської інтеграції України: конспект лекції до короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів / уклад : Е.А. Афонін, О.В. Суший. – К.: НАДУ, 2010. – 48 с.
2. Пашковська М. Поняття транспарентності в сучасній науці «державне управління» // Збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 34 «Ефективність державного управління». – С. 135–143.
3. Шеломовська О. Формування та розвиток нормативної бази управління вищою освітою в Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/11somvoe.pdf.
4. Кулага І. Формування єдиного відкритого освітнього простору як провідна тенденція розвитку сучасної системи освіти // Університетська освіта. – 2012. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uned.kneu.edu.ua/wp-content/uploads/Kulaga_ukr.pdf.
5. Пашков В.В. Модернізація системи вищої освіти України в контексті становлення інформаційного суспільства та євроінтеграційного поступу
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp2/filosofia/pashkov.pdf.
6. Свижевская С.А. Методы внедрения условия транспарентности информации при оценке качества высшего образования // Современные научные исследования и инновации. – 2014. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.snauka.ru/issues/2014/02/31319.
7. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від
01 липня 2014 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37–38. – Ст. 2004.
8. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cdnimg.rg.ru/pril/95/79/95/295.pdf.
9. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukgma.kz/ru/ukgfa/Gosprogramma_na_2011-2020_gody.pdf.
10. Кривуліна Н., Кашин А. Рейтинги ВНЗ:
бути чи не бути? – 2009. – 3 липня
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/EDUCATION/reytingi_vnz_buti_chi_ne_buti.html.
11. Національна стратегія розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року, схвалена Указом
Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/page.
12. Концепція забезпечення якості вищої освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovira.eu/QA_concept.pdf.
Опубліковано
2016-05-12
Цитовано
Як цитувати
Кагановська, Т. (2016). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (19), 7-11. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5663
Номер
Розділ
Реформа юридичної освіти