Теоретичні та практичні аспекти застосування поняття «насильство» в кримінальному правопорушенні передбаченому статтею 153 КК України

Ключові слова: сексуальне насильство, кримінальна відповідальність, фізичне насильство, психічне насильство, дії сексуального характеру

Анотація

Вступ. У статті здійснюється аналіз категорії насильства в кримінальному правопорушенні передбаченому статтею 153 КК України з огляду на внесені у 2017 році зміни та його сучасне значення для кваліфікації такого правопорушення.  В тому числі, визначається місце насильства при вчиненні будь-яких насильницьких дій сексуального характеру. Метою дослідження виступають теоретичні та практичні аспекти застосування насильства при вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 153 КК України. Методи дослідження, що були використані: аналізу та синтезу, порівняльно-правовий та статистичний. 

Короткий зміст основних результатів дослідження.  Розглянуто статистику виявлених кримінальних правопорушень, передбачених ст. 153 КК України з 2017 по 2022 рік, що характеризується помірним зменшенням кількості вчинення таких діянь.  Визначено, що редакція ст. 153 КК України до 2017 року характеризувалася морально застарілим словосполученням, що було позбавлено юридичної визначеності. Незважаючи на численні зауваження наукової спільноти щодо нового змісту кримінального правопорушення – сексуальне насильство, автором визначаються позитивні аспекти нової редакції статті. Зокрема, заміна застарілої конструкції «насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом» на «будь-які насильницькі дії сексуального характеру», криміналізує значно більшу кількість діянь.

Висновки. Судовою практикою підтверджується те, що вчинення насильницьких дій сексуального характеру, в тому числі включає в себе застосування до потерпілої особи фізичного та/або психічного насильства. Враховуючи існування різного значення сексуального насильства відповідно до положень КК України та Закону України «Про запобігання домашньому насильству» є необхідність у зміні назви ст. 153 КК України на «насильницькі дії сексуального характеру без проникнення у тіло особи».

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Чугуніков І.І. Зґвалтування і сексуальне насильство та примушування до вступу в статевий зв’язок: проблеми розмежування. Загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журнал: Підприємництво, господарство і право. 2020. №5. С. 280-287. DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.5.49

Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. порадник. Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. 92 с.

Давидович І.І., Задоя К.П. Проблеми приведення кримінального законодавства України у відповідність із вимогами Стамбульської та Лансаротської конвенцій. Протидія злочинності: проблеми практики та науково-методичне забезпечення. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. Ч.1. С. 93-97.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція): ратифіковано із заявами Законом № 2319-IX від 20.06.2022} URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2319-20#n2

Мовчан Р. О. Сексуальна революція по-українськи та інші новели закону № 2227-VIII: крок до Європи чи в нікуди? Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Серія: Право. 2018. Т. 2. Вип. 51. С. 75-79.

Бойко А., Думчиков М. Кримінально-правова характеристика сексуального насильства у контексті внесення змін до кримінального законодавства україни. Молодий вчений, 2019 р. №12 (76). С. 325-331. URL: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-12-76-69

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та січень-жовтень 2022 року. Відомості Офісу Генерального прокурора України. URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: Закон України від 6 грудня 2017 р. №2227-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19#Text

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) уклад. та гол. ред. В. Т. Бусел. Київ, 2005. С. 307.

Левченко Ю., Лобан Д. Кримінально-правова характеристика насильницьких злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2021. № 2. С. 26-33. URL: https://scientbul.naiau.kiev.ua/index.php/scientbul/article/view/1387/1386

Мельник М.І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / за ред. М.І. Хавронюка. Київ. Канон, 2001. 1104 с.

Вирок Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/6514/20 від 30.09.2020 р. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/91885429/

Нікітіна-Дудікова Г. Ю. Окремі питання кваліфікації злочинних дій у разі вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей (на прикладі ст. 153, ст. 156 Кримінального Кодексу України). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020 № 44 С. 139-142. URL: https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc44/31.pdf

Виноградова А.К. Поняття та види насильства в сім’ї в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 1. С. 50–53.

Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text
Опубліковано
2023-01-31
Цитовано
Як цитувати
Даниленко, Д. (2023). Теоретичні та практичні аспекти застосування поняття «насильство» в кримінальному правопорушенні передбаченому статтею 153 КК України . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 100-106. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/21591
Розділ
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право