Окремі аспекти оподаткування на місцевому рівні

  • Катерина Плотнікова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна https://orcid.org/0000-0001-6975-7659
Ключові слова: місцеві податки, місцеві збори, органи місцевого самоврядування, фінансова децентралізація, принцип резидентства

Анотація

Вступ. У статті розглянуто окремі аспекти оподаткування на місцевому рівні. Визначено правове регулювання місцевих податків в Україні. Мета дослідження полягає в з’ясуванні окремих аспектів оподаткування на місцевому рівні.

Короткий зміст основних результатів дослідження. Автором зосереджено увагу на проведення фінансової децентралізації, наслідком якої мала б стати більш широка автономія органів місцевого самоврядування в частині справляння податків та зборів. Визначено, що місцеві податки є обов’язковими платежами, розміри яких відповідно до законодавства України встановлюються органом місцевого самоврядування у відповідній територіально-адміністративній одиниці та зараховуються до його місцевого бюджету.

Описано правові основи місцевого оподаткування в зарубіжних країнах. В загальному вигляді місцеве оподаткування різних країн суттєво відрізняється залежно від різних факторів, зокрема, загального рівня життя, соціально-економічної політики, рівня правової культури громадян, властивостей податкової системи, мінімізувати можливі форми ухилення від оподаткування. Надано повноваження місцевої влади самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів у зарубіжних країнах. Наголошено на найбільш істотних недоліках місцевого оподаткування в України, серед яких: незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів, а отже, низька питома участь у доходах місцевого бюджету, у валовому внутрішньому продукті; невеликий перелік місцевих податків і зборів у порівнянні з іншими країнами; відсутність абсолютних самостійних прав органів місцевого самоврядування запроваджувати власні податки та збори на своїй території; незацікавленість місцевої влади у залученні додаткових коштів за рахунок місцевих податків і зборів; відсутність взаємозалежності між рівнем надання державних послуг на певній території з податковими спроможностями населення тощо. У центрі уваги – останні зміни місцевого податкового законодавства та умови адміністрування окремих місцевих податків.

Висновки. Зроблено висновок, що місцеві податки та збори в Україні відіграють незначну роль у формуванні фінансів місцевого самоврядування порівняно з доходами місцевих бюджетів зарубіжних країн. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи місцевого оподаткування в умовах фінансової децентралізації.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

/

Посилання

Опубліковано
2022-06-28
Цитовано
Як цитувати
Плотнікова, К. (2022). Окремі аспекти оподаткування на місцевому рівні . Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 92-99. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2022-33-10
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право