Дистанційна дія як вид правозначущих дій

Ключові слова: контактна дія, дистанційна (безконтактна) дія, фізична дистанційна дія, дистанційна дія з використанням Інтернету, електронна дистанційна дія, фізична дія з використанням електронної техніки

Анотація

Вступ. У статті системоутворюючим предметом дослідження є дистанційна дія як вид правозначущих дій суб’єктів права, котра розуміється як пряма протилежність контактній дії, критерієм розмежування яких є їх спосіб здійснення у просторі. Репрезентовано поняття, ознаки контактних і дистанційних дій, а також класифікацію основних видів дистанційних дій. Мета статті припускає насамперед характеристику дистанційної дії з позицій загальнотеоретичної юриспруденції, визначення її поняття з обгрунтуванням його термінологічної форми і внутрішньої логіки.

Короткий зміст основних результатів дослідження. За способом здійснення у просторі необхідно розрізнювати контактні дії і дистанційні (безконтактні) дії, котрі стають правозначущими діями у випадку, коли гіпотеза норми права передбачає відповідну дію як юридичний факт, внаслідок чого відповідна конкретна дія може бути предметом «правової кваліфікації» для вирішення питання про її «правові наслідки» (позитивні, негативні). Основними ознаками дистанційної дії є «інструментальна» ознака (особливий спосіб реалізації дії) і «просторова» ознака (віддаленість у фізичному просторі суб’єкта дії щодо певного об’єкта, суб’єкта). Основні поняття авторської дефініції дистанційної дії: «спосіб дії», «віддаленість (істотна, неістотна) у просторі», «суб’єкт дії», «об’єкт (суб’єкт) впливу (взаємовпливу)». За способом здійснення є дистанційні дії: мовні, фізичні (тілорухові): незнакові, знакові; з використанням: природних (модифікованих, немодифікованих) засобів; штучних засобів («технічних», «робототехнічних» – неавтономних, автономних). За видами технічних засобів є дистанційні дії з використанням технічних засобів: неелектронних, електронних; новітніх (використовується техніка з технологією штучного інтелекту), історично-традиційних.

Висновки. Автор доходить висновків, що термінопоняття «дистанційна дія» не є однозначним, словосполучення «дистанційна дія» може мати зв’язок з такими юридичними категоріями як «суб’єкти права (правовідносин)», «об’єкти права (правовідносин)». Юридично значущу «дистанційну дію» доцільно визначати як передбачену нормами (принципами) права дію, котра здійснюється у спосіб, який уможливлює певну істотну або неістотну віддаленість у просторі суб’єкта дії та її об’єкта (суб’єкта) впливу (взаємовпливу). На сьогодні насамперед є необхідність розрізнення дистанційних дій з використанням штучних засобів (технічних, робототехнічних – неавтономних, автономних), а також – фізичних, з використанням Інтернету, електронних дистанційних дій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Нотаріальна палата України. URL: https://npu.ua/news/websymposium/

Удаленные нотариальные действия. URL: https://notariat.ru/ru-ru/remote/

Тлумачний словник сучасної української мови / за ред. проф. В.С. Калашника. Харків: Белкар-книга, 2005. 800 с.

QR code changes Subway station to Supermarket. URL: https://medium.com/civic-analytics-2019/qr-code-changes-subway-station-to-supermarket-218bbcedacfa

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ Перун, 2001. 1440 с.

Спеціальні технічні засоби отримання інформації. URL: https://ips.ligazakon.net/document/TM023321

Словник української мови: в 11 томах. / ред. тому: П. Й. Горецький [та ін.]. Том 1: А-В. Київ: Наук. думка, 1970. 799 c.

Exploring Biodigital Convergence. URL: https://horizons.gc.ca/en/2020/02/11/exploring-biodigital-convergence/

Converging Technologies for Improving Human Performance. URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/bioecon-%28%23%20023SUPP%29%20NSF-NBIC.pdf

Родзин С.И., Титаренко И.Н. Конвергенция нано-, био-, инфо-, когнитивных технологий и электронная культура // Открытое образование. 2014. №3. С. 10-17.

Словник української мови: в 11 томах. / ред. тому: П. П. Доценко, Л. А. Юрчук. Том 2: Г-Ж. Київ: Наук. думка, 1971. 550 c.

Глазьев С.Ю. Доклад о глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса. URL: http://www.fa.ru/Documents/Glaziev_Chaos.pdf

Словник іншомовних слів / за ред. чл.-кор. АН УРСР О.С. Мельничука. Київ: Гол. ред. УРЕ, 1974. 775 с.

Сурнин В. На пороге дистанционных войн. URL: http://old.redstar.ru/2004/10/06_10/3_06.html

Органи чуття. Українська Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Органи_чуття

«Насекомые-союзники»: создают ли США биологическое оружие под видом научных проектов. URL: https://russian.rt.com/world/article/561425-biologicheskoe-oruzhie-ssha

Шульга А. М. Співвідношення поведінки робота і людини: первинні правничі термінопоняття. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». 2018. Випуск 26. С. 156-160.

Правовые вопросы ближайшего будущего: роботы-убийцы. URL: https://pravo.ru/review/view/94866/

Первушин А. И. Дистанционная война. URL: https://military.wikireading.ru/3741

What happens when a software bot goes on a darknet shopping spree? URL: https://www.theguardian.com/technology/2014/dec/05/software-bot-darknet-shopping-spree-random-shopper.

Кузьмичева А.А. Материальное и идеальное пространства Вестник ИрГТУ. 2013. №4 (75). С. 261-267.

Корсун К. Цифровой апокалипсис в Украине. Как приложение "Дія" может отобрать у вас все. URL: https://focus.ua/opinions/486428-cifrovoy-apokalipsis-v-ukraine-kak-prilozhenie-diya-mozhet-otobrat-u-vas-vse

Что такое QR-коды и как их сканировать. URL: https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/what-is-a-qr-code-how-to-scan.

Електронне голосування. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2445172-elektronne-golosuvanna.html

Інструкція по голосуванню за проєкти бюджету участі. URL: http://kam.gov.ua/ua/povidomlenja/pg/50620708976338_p18/print/page/

Сноуден: спецслужбы дистанционно управляют смартфонами. URL: https://www.bbc.com/russian/science/2015/10/151005_snowden_smartphones

Птичкин С. Чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт. URL: https://rg.ru/2006/12/22/gosbezopasnostj-podsoznanie.html

Bowart W.H. Operation Mind Control. Lulu.com. 2017. 687 p.

Назаров Д.В., Ахмедзянов В.Р. Психотронное оружие. Воздействие скрытых команд на подсознание человека Вестник РУДН, серия Экология и безопасность жизнедеятельности. 2008. № 4. С. 49-54.

Диспарантное видео. Об этом способе зомбирования не знает почти никто. URL: http://www.pravda-tv.ru/2009/07/24/1729
Опубліковано
2023-09-16
Цитовано
Як цитувати
Шульга, А. (2023). Дистанційна дія як вид правозначущих дій. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (33), 16-27. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2022-33-02
Розділ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень