ЗАГАЛЬНІ І ПРИВАТНІ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

  • Дмитро Слінько Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-7793-3667
  • Катерина Слінько Харківський національний університет внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0003-3887-6596
  • Дмитро Філін Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: теорія, репресії, докази, доказування, слідчий, прокурор, слідчий суддя, колегіальний суд, протокол, процесуальні, слідчі (розшукові), судові дії.

Анотація

Вступ. Кримінальний процес України побудований на основних положеннях правових теорій англосаксонського права. Змагальність процесу визначена як кримінальний позов, на основі якого слідчий зобов'язаний розпочати кримінальне провадження і підтримувати публічне звинувачення. Ретроспективний аналіз теоретичних конструкцій загальних теорій кримінального процесу України свідчить про їх побудову на основі романо-германських положень континентальної Європи, де основа є публічність процесу і кримінальне переслідування з боку органів кримінальної юстиції. В даному випадку побудова загальних і приватних теорій процесу України має істотну правову відмінність.

Короткий зміст результатів дослідження. Основні відмінності можна розглядати виходячи з конструкцій оптимізації, процесуальної економії, застосування кримінально правових репресій, пов'язаних з обмеженням прав, свобод та інтересів учасників кримінального процесу. Необхідно відзначити, що чинний кримінально процесуальний закон не визначає, до кінця, поняття загальних і приватних теорій процесу.

Висновки. У статті запропоновано теоретичні аспекти та практичне вирішення виникаючих проблемних питань на основі кримінального процесу України, побудова теоретичних підходів виходячи з англосаксонського права, що має значення для оптимізації кримінального процесу України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

Дмитро Слінько, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків, 61022, Майдан Свободи 4

Катерина Слінько, Харківський національний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального процесу, криміналістики та експертології факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків, 61080, пр. Льва Ландау, 27

Дмитро Філін , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна, 61024, вул. Пушкінська 77

Посилання

1. Alpert S.A. The initiation of a criminal case by police. / Alpert S.A. Stremovsky V.A. -Kh .: Iz-in Kharkov Law Institute 1957. - 24 p.
2. Antsiferov K.D. The indictment and the English process / K. D. Antsiferov // Legal Bulletin. - Moscow, 1879.- P. 432.
3. Belozerov Yu.N. Inquiry in police and its problems. / Belozerov Yu.N., Chugunov V.E., Chuvilev A.A. -M .: Jurid. lit. 1972. – 150 p.
4. Bazhanov M.I. Change of the charge in the judicial stages of the Soviet criminal process. textbook. Soviet criminal trial. / Bazhanov M.I. -K .: Vishka school. 1983. - 360 p.
5. Vyshinsky A.Ya. Theory of judicial evidence in Soviet law. / Vyshinsky A.Ya. - M .: State jurisdiction. 1946 - 327 p.
6. Victorsky S.I. Russian criminal trial. textbook. / Victorsky S.I. - M .: 1997. – 310 p.
7. Grodzinsky M.M. Public prosecutor in a Soviet court. / Grodzinsky M.M. - M .: Gosyurizdat. 1954. - 234 p.
8. Gorsky GF Problems of evidence in the Soviet criminal process. / Gorsky G.F., Kokarev L.D., Elkind P.S. - Voronezh. VSU. 1978. – 230 p.
9. Deryuzhinsky V.F. Habeys Corpus Act and its suspension in English law / V.F. Deryuzhinsky. Yurievich 1895 – 392 p.
10. The Universal Declaration of Human Rights Adopted by resolution 217 A (III) of the UN General Assembly of December 10, 1948; electronic resource, access mode: https://www.un.org/en/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
11. Larin A.M. Criminal case investigation: procedural functions. / Larin A.M. -M .: Jurid. lit. 1986. - 260 p.
12. Strogovich M.S. The course of the Soviet criminal process. / Strogovich M.S. - M .: Lawyer of the NKJU USSR. 1958. – 440 p.
13. The theory of evidence in the Soviet criminal process. monograph: / N.V. Zhogin, V.G. Tanasevich, G.M. Minkovsky, A.R. Ratinov, A.A. Eisman. under. ed. N.V. Zhogin. - M .: Jurid. lit. 1973. – 510 p.
14. Tyrichev I.V. The principles of the Soviet criminal process. / Tyrichev I.V. -M .: Jurid. lit. 1983 . – 160 p.
15. The charter of criminal proceedings, St. Petersburg. 1864. electronic resource [access mode: http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/].
16. Foynitsky I.Ya. Course of criminal proceedings. : textbook / Foynitsky I.Ya. T. 1. -SPb .: Science. 1996. - 586 p.
17. Frenet Reper Trihedron Frenet electronic resource; access mode: https://ru.wikipedia.org/wiki/France trihedron
Опубліковано
2021-08-04
Цитовано
Як цитувати
Слінько, Д., Слінько, К., & Філін , Д. (2021). ЗАГАЛЬНІ І ПРИВАТНІ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (31), 92-98. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2021-31-13
Розділ
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова д