НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Анна Володимирівна Лазебна Студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Валентина Миколаївна Корнієнко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77. https://orcid.org/0000-0003-3404-133X
Ключові слова: аграрний сектор, інвестиції, інвестиційна діяльність, нормативно-правове регулювання

Анотація

Вступ. Нормативно-правове регулювання процесу залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України є основою для формування привабливого інвестиційного клімату держави. Рівень інвестицій у сільське господарство є недостатнім для підвищення експортного потенціалу нашої країни.

Актуальність. Інвестиційна діяльність у сфері сільського господарства досліджувалась за критеріями економічних показників, а законодавство, яке встановлює порядок, за яким відбувається залучення інвестицій в аграрний сектор національної економіки залишилось поза увагою.

Мета. Аналіз проблематики чинного законодавства щодо процесу інвестування в аграрний сектор національної економіки, дослідження міжнародно-правової бази з цього питання, а також визначення шляхів оптимізації законодавчого регулювання інвестиційного процесу задля підвищення привабливості інвестиційного клімату держави.

Методи. Теоретичні та загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація), емпіричний метод (метод порівняння).

Результати. На основі результатів дослідження нормативно-правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України проаналізовано міжнародні акти, якими врегульовано основи інвестиційної діяльності, зокрема положення Сеульської конвенції та Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. Також досліджено основні нормативно-правові акти щодо процесу інвестування в Україні, а саме: ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства», Постанова КМУ «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні». Виявлено, що український законодавець працює над оптимізацією регулювання інвестиційної діяльності, проте проблеми, пов’язані з суперечливістю нормативно-правових актів, корупцією, неефективністю судової системи та законодавчого забезпечення інвестиційного процесу, все ще являються перешкодами для поліпшення інвестиційного клімату.

Висновки. Підвищення ефективності нормативно-правового регулювання має спрямовуватись на: усунення недоліків у регулюванні інвестиційної діяльності, підвищення рівня державної підтримки сільського господарства, чітке розмежування компетенції органів державної влади, що реалізовують інвестиційну політику.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Валентина Миколаївна Корнієнко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна, 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Посилання

Сеульська конвенція 1985р. про заснування багатостороннього агентства з гарантій інвестицій. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_268#Text (дата звернення: 15.10.2020);

Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 14 грудня 1966 р. (ратифіковано Законом № 1547-III від 16.03.2000). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060#Text (дата звернення: 15.10.2020);

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 No 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.10.2020);

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text (дата звернення: 12.10.2020);

Грущинський Я. М. Правове регулювання агроінвестиційної діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06 – «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». Київ, 2011.– С. 4;

Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 389. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.10.2020);

Звіт про хід і результати виконання цілей програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 року в аграрному напрямку. Прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1GFwBHsJIfDSzYbW9KKB5ItJWmzifhu-k/view (дата звернення: 17.10.2020);

Про схвалення Стратегії сприяння залученню приватних інвестицій у сільське господарство на період до 2023 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 року № 595-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 12.10.2020);

І. І. Павленко, В. Ю. Білінська (Колісцеська). Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. № 1 (30). С. 104-113;

Зеленський розповів, на якому етапі створення "інвестиційних нянь". УНІАН: Інформаційне агенство. 2020. URL:https://www.unian.ua/economics/finance/pres-konferenciya-zelenskogo-prezident-rozpoviv-na-yakomu-etapi-stvorennya-investiciynih-nyan-novini-ukrajina-11004260.html.

Опубліковано
2020-12-31
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Лазебна, А., & Корнієнко, В. (2020). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», 2(30), 65-69. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2020-30-07