Компетенція як основа ефективності органів виконавчої влади

  • І.І. Людькова

Анотація

Анотація: У статті розглянуто проблеми визначення змісту компетенції, елементів та принципів компетенції як основи ефективності органів виконавчої влади та запропоновано шляхи їх вирішення. Зроблено висновки, що компетенцією визнається сукупність юридично встановлених повноважень (прав, обов’язків) конкретного органу публічної влади, що визначають його місце в системі органів виконавчої влади.

Ключові слова: компетенція, елементи компетенції, принципи компетенції.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.

2. Административное право Украины / Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – Харьков: Право, 2003. – 528 с.

3. Алехин А. П. Административное право Российской Федерации: учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. – М. : Зерцало, 1997. – 132 с.

4. Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: Учебник для вузов. – 3-е изд., пересмотр, и доп. – М.: Норма, 2007. – 816 с.

5. Бахрах Д.И. Административное право России. Учебник для вузов. М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА-М., 2000. – 640 с.

6. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М.: Инфра-М, 1998. – 293 с.

7. Коваль Л.В.: Курс лекций. Для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вентурі,1996. – 208 с.

8. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М.: Юрид. лит., 1972.

9. Місцеві державні адміністрації України: становлення, розвиток та функціонування : монографія / М. М. Добкін. – X.: Вилога миля, 2012. – 567 с.

10. Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. – М., 2001. – 652 с.

11. Юридическая энциклопедия: в 6 т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко и др. – К. : Укр. энциклопедия, 2001. – 196 с.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Людькова, І. (2014). Компетенція як основа ефективності органів виконавчої влади. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1234
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених