Визначення поняття «сім’ї» як правової категорії

  • К.А. Казарян

Анотація

Анотація: Статтю присвячено визначенню поняття «сім’ї» як правової категорії. Розкрито зміст, ознаки, підстави створення сім’ї, відмінність між юридичним та соціологічним розумінням сім’ї. Шляхом дослідження поглядів науковців, проведення аналізу законодавства та виокремлення істотних ознак запропоновано авторське визначення сім’ї.

Ключові слова: сім’я, сімейні правовідносини, підстави створення сім’ї, ознаки сім’ї, фізичні особи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

1. Борисова В.І., Жилінкова І. В. Сімейне право України [Текст] : Підручник / В.І. Борисова, І.В.Жилінкова – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2012. – 320 с.

2. Сергеев А.П. Гражданское право. Ч. 3 [Текст] : Учебник / А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. – М.: Проспект, 1998. – 592 с.

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

4. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) [Текст] : Учебник / Г. Ф. Шершеневич. – М. : СПАРК, 1995. – 556 с.

5. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть вторая: Права семейственные, наследственные и завещательные [Текст] : Учебник / К. П. Победоносцев. – М. : Статут, 2003. – 656 с.

6. Загоровский А.И. Курс семейного права [Текст] / А.И. Загоровский. – Одесса: Тип. «Экономическая», 1902. – 460 с.

7. Свердлов Г. М. Советское семейное право [Текст] : Учебник / Г. М. Свердлов. – М. : Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1958. – 299 с.

8. Рясенцев В. А. Семейное право [Текст] : Учебник / В. А. Рясенцев. – М. : Юридическая литература, 1971. – 293 с.

9. Матвеев Г. К. Советское семейное право [Текст] : Учебник / Г. К. Матвеев. – М. : Юридическая литература, 1978. – 240 с.

10. Ворожейкин Е. М. Правовые основы брака и семьи [Текст] / Е. М. Ворожейкин. – М. : Юридическая литература, 1969. – 160 с.

11. Мананкова Р. П. Правовой статус членов семьи по советскому семейному законодательству [Текст] / Р. П. Мананкова. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1991. – 232 с.

12. Червоний Ю.С. Сімейне право України [Текст] : Підручник / Ю. С. Червоний. – К. : Істина, 2004. – 464 с.

13. Лозова Г. О. Законодавче визначення сім’ї та шлюбу [Текст] / Г. О. Лозова // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 1 (17). – С. 119-122.

14. Труба В.І. До питання про визначення сімейних правовідносин [Текст] / В. І. Труба // Вісник Одеського національного університету. – 09/2009. – T. 14 Вип. 9: Правознавство . – С. 87-95.

15. Шевченко Я.М. Проблеми нового Сімейного кодексу України [Текст] / Я.М. Шевченко // Проблеми законності: Республік, міжвідомч. наук. зб. – Харків: НЮАУ ім. Я. Мудрого. – 2003. – Вип. 63. – С. 4-10.

16. Бошко В.И. Очерки советского семейного права / Перераб. и доп. д.ю.н. проф. В.А. Рясенцевым. – Киев: Госполитиздат УССР. – 1952. – 372с.

17. Белякова А.М. Советское семейное право [Текст] : Учебник / А.М. Белякова, Е.М. Ворожейкин. – М. : Юридическая література. – 1974. – 304 с.
Опубліковано
2014-05-30
Цитовано
Як цитувати
Казарян, К. (2014). Визначення поняття «сім’ї» як правової категорії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (17). вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/1231
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених