РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСАДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДЕЛІКТОЗДАТНОСТІ У СФЕРІ ПРАВ ДИТИНИ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  • O. O. Navrotskyi Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0861-8361
Ключові слова: права дитини; адміністрування прав дитини; адміністративна відповідальність за порушення прав дитини; посадова адміністративна деліктоздатність у сфері прав дитини

Анотація

у статті проаналізовано чинний Кодекс України про адміністративні правопорушення на предмет відбиття у його нормах засад посадової адміністративної деліктоздатності у сфері порушення прав дитини. Констатується, що інститут адміністративної відповідальності як дієва гарантія дотримання прав дитини в умовах сьогодення залишається такою, що явно не встигає за основними новітніми трендами розвитку правового статусу дитини. Зокрема, встановлено, що КУпАП не містить окремого розділу щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення прав дитини, а адміністративну відповідальність посадових осіб за порушення прав дитини у чинному Кодексі не систематизовано.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

O. O. Navrotskyi, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант юридичного факультету
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Проект Кодексу України про адміністративні проступки від 26.05.2004 № 5558 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5558&skl=5

Кононов П.И. Административная ответственность должностных лиц: автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / П.И. Кононов; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при правительстве российской Федерации. – М., 1994. – 26 с.

Опубліковано
2018-12-05
Цитовано
Як цитувати
Navrotskyi, O. O. (2018). РЕАЛІЗАЦІЯ ПОСАДОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДЕЛІКТОЗДАТНОСТІ У СФЕРІ ПРАВ ДИТИНИ У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 184-186. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11928
Номер
Розділ
Трибуна молодих учених