МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ У МЕЖАХ РАДИ ЄВРОПИ

  • Yu. O. Tolstenko Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-3545-8383
Ключові слова: Рада Європи; захист прав людини; кримінальне покарання; позбавлення волі; в’язні; смертна кара

Анотація

у статті досліджено міжнародно-правовий захист прав осіб, засуджених до кримінальних покарань, що пов’язані із позбавленням волі, що не повязані із позбавленням волі, смертної кари. Акцентовано увагу на співробітництві держав у межах Ради Європи.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

Yu. O. Tolstenko, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри міжнародного і європейського права
кандидат юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

nd General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1991 (CPT/Inf (92) 3), 13 April 1992, Р. 44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-02.htm.

rd General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to 31 December 1992 (CPT/Inf (93) 12), 4 June 1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-03.htm.

Council of Europe. Human Rights and Rule of Law. Prisons and Community Sanctions and Measures [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/default_en.asp.

Death penalty. Excerpt from the UNDG Guidance Note on Human Rights for Resident Coordinators and UN Countrt Teams. ̶ 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://undg.org/wp-content/uploads/2017/12/DEATH-PENALTY.pdf.

Dirk Van Zyl Smit, Sonja Snacken. Principles of European Prison Law and Policy (Penology and human rights). – Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York, 2009. – 464 p.

Sina, публикация Центрального комитета Коммунистического союза молодежи: There will be zero tolerance for violence against hospital staf («Жёсткий ответ на насилие в отношении сотрудников больниц»), 7 октября 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.sina.com.cn/c/nd/2016-10-07/doc-ifxwrhpm2495664.shtml

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, від 26.11.1987. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_068

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004

Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. Видання третє – К., «Фенікс». – 2006. – 192 с.

Официальный сайт Совета Европы. Совет Европы против смертной казни. Смертный приговор – не правосудие [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.coe.int/ru/web/moscow/protiv-smertnoj-kazni.

Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин 03.05.2002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_180.

Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари від 28.04.1983. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_802.

Стандарти КЗК. – Страсбург: Європейський Комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT/Inf/E (2002). – 112 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cpt.coe.int/lang/ukr/ukr-standards.pdf.

Статут Ради Європи від 5.05.1949 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_001.

Опубліковано
2018-12-05
Цитовано
Як цитувати
Tolstenko, Y. O. (2018). МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ У МЕЖАХ РАДИ ЄВРОПИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 144-147. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11909
Номер
Розділ
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини