КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЗЕРКАЛІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ

  • A. P. Yevseyev Конституційний Суд України http://orcid.org/0000-0002-5472-3103
  • K. E. Shestopal Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: громадянське суспільство; метод соціологічного дослідження; демократичний перехід; політична активність; громадські об'єднання; активний громадянин

Анотація

у статті досліджується феномен громадянського суспільства. Акцентується увага на практичній стороні питання. Здійснюється аналіз результатів проведеного кількісного дослідження з використанням соціологічного методу. Ставиться завдання показати рівень розвитку громадянського суспільства на сході України, а також дати практичні рекомендації щодо подальшого його розвитку. Робиться висновок про природу громадянського суспільства як невід'ємної складової демократичної держави.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. P. Yevseyev, Конституційний Суд України

Науковий консультант судді 
вул. Жилянська, 14, Київ, 01033, Україна

K. E. Shestopal, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Студентка господарсько-правового факультету 
вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна

Посилання

Соловьев В. С. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1989. 738 с.

Берченко Г.В. Конституційні засади громадянського суспільства в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Х: НЮАУ, 2012. 24 с.

Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М.: ИНФРА-М, 1999. 552 с.

Кин Дж. Демократия и граждаснкое общество. М.: Прогресс-Традиция, 2001. 400 с.

Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М.: «Весь Мир», 2003. 784 с.

Корельский В. М., Перевалов В. Д. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2002. 616 с.

Бондаренко Е.О. Понятие гражданского общества и его структура в современной политической науке. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-grazhdanskogo-obschestva-i-ego-struktura-v-sovremennoy-politicheskoy-nauke.pdf

Опубліковано
2018-12-04
Цитовано
Як цитувати
Yevseyev, A. P., & Shestopal, K. E. (2018). КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДЗЕРКАЛІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (25), 77-80. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/11860
Номер
Розділ
Конституційне право України та зарубіжних країн