ДОРУЧЕННЯ СЛІДЧОГО ДО ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

  • A. P. Lazarev Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-0602-9168
Ключові слова: слідчий, прокурор, суддя, оперативні підрозділи, функції, статус, доручення, кримінальне провадження, слідчі розшукові дії

Анотація

стаття розглядає концептуальні положення проведення слідчих розшукових дій, взаємодію слідчого та оперативних підрозділів під час розкриття кримінального правопорушення, визначення вини підозрюваного, встановлення фактичних даних, їх процесуальне закріплення як доказів у кримінальному провадженні. Надаються теоретичні та практичні елементи надання, виконання доручення слідчого до оперативних підрозділів під час розкриття кримінального правопорушення, встановлення фактів, що свідчать про його вчинення. Пропонується механізм надання, виконання доручення слідчого. Запропоновано шляхи удосконалення чинного законодавства України.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

A. P. Lazarev, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Альперт С.А. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб’єкти / Альперт С.А. – Х.: Основа. – 1995. – 120 с.

Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных действий: монография / Ю.П. Аленин. – Одесса: Центр. – Укр. изд-во, 2002. – 264 с.

Баулін О.В. Провадження дізнання в Україні: навчальний посібник / Баулін О.В., Лук´янець С.І., Стахівський С.М. – К.: Нац. акад. внутр. справ України. – 1999. – 121с.

Баулін О.В. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії: монографія / Баулін О.В., Карпов Н.С. – бК.: Нац. акад. внутр. справ України. – 2001. – 232 с.

Гагаловська, А.П. Слідчі та інші кримінально-процесуальні дії як засоби формування доказів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.П. Гагаловська. – К., 2012. – 16 с.

Капліна О.В. Кримінальний процес України: підручник / О.В. Капліна, Ю.М. Грошевой, О.В. Шило. – Х. Юрид. університет. 2013. – 820с.

Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / Ларин А.М. – М.: Юрид. лит. – 1986. – 260с.

Порубов Н.И. Научная организация труда следователя // Н.И. Порубов. – Минск: Изд-во «Вища школа», 1970. – 234 с.

Тагіев Р.С. Негласні слідчі розшукові дії у кримінальному судочинстві: монографія / Р.С. Тагіев. – Чернігів. 2016. – 450с.

Чувилев А.А. Взаимодействие следователя органа внутренних дел с милицией // А.А. Чувилев. – М., 1981. – 41 с.

Удалова Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону / Л. Д. Удалова, С. І. Щериця. – Київ : КНТ, 2014. – 143 с.

Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма / С.А. Шейфер. – М.: Юрид. лит. – 1981. – 190 с.

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Lazarev, A. P. (2017). ДОРУЧЕННЯ СЛІДЧОГО ДО ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 237-239. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10599
Номер
Розділ
На початку творчого шляху