МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЩО НЕ Є КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМИ УСТАНОВАМИ

  • K. Yu. Kalashnykov Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди http://orcid.org/0000-0003-0852-6122
Ключові слова: колонії, місця несвободи, кримінально-виконавчі установи, національний превентивний механізм, турбота, опікування, нагляд, захист, охорона

Анотація

статтю присвячено актуальній проблемі розмежування покарання у виді позбавлення волі від інших видів адміністратвних і дисциплінарних заходів впливу, пов’язаних з фізичною ізоляцією особи від суспільства.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

K. Yu. Kalashnykov, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін
вул. Алчевських, 29, Харків, 61002, Україна

Посилання

Права людини за ґратами: практичний посібник / Федорук О.О., Яковець І.С. – К.: Асоціація УМДПЛ, 2016. – 256 с.

Місця несвободи в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khisr.kharkov.ua/index.php?id=1328273166.

Факультативний протокол до Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_f48.

Про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5409-17.

Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 червня 1993 року № 3352-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

Если государство записало в «козлы». Особенности пенитенциарной системы [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/ekspertiza/esli-gosudarstvo-zapisalo-v-kozly.htm.

Інструкція про порядок тримання осіб у спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах тимчасового тримання): Наказ Служби безпеки України від 26.07.2008 № 589 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/.

Правила внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 2 грудня 2008 р. № 638 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/.

Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України: Закон України від 21 грудня 2000 року № 2171-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/.

Про приймальники-розподільники для дітей органів Національної поліції України: Наказ МВС України від 03.07.2017 № 560 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30794.html.

Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 734 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/734-2012-п.

Організація діяльності закладів соціальної реабілітації системи освіти України / Н.В. Заварова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2012. – № 19 (2). – С. 75-81 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19%282%29__11.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 13.02.2007 № 48 затверджено «Типове Положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/.

Про притулок для дітей служби у справах дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 565 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

Про центр соціально-психологічної реабілітації дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

Про соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко): Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2005 р. № 1291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date.

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Kalashnykov, K. Y. (2017). МІСЦЯ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЩО НЕ Є КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМИ УСТАНОВАМИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 210-214. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10591
Номер
Розділ
На початку творчого шляху