ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

  • V. O. Zakrinitskaya Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-4238-8464
Ключові слова: система, соціальний захист, система соціального захисту, сім’я, діти, молодь

Анотація

у статті досліджено теоретичні підходи до визначення поняття «система соціального захисту», акцентовано увагу на особливостях побудови цієї системи та окремих умовах її ефективного функціонування. Також визначено ознаки, на яких саме базується поняття «система». Розглянуто загальні (базові) принципи системи соціального захисту.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

V. O. Zakrinitskaya, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
кандидат юридичних наук
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза: история, организация, финансирование, проблемы / В.В. Антропов. – М.: Экономика. – 271с.

Энциклопедический словарь. Том XXX / Издатели: Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (С.-Петербург). – СПб.: Тип. Акц. общ. «Издательское дело», 1900. – 480с.

Новий словник української мови у чотирьох томах: 4том /Укладачі: Василь Яременко, Оксана Сліпушко. – К.: вид-во „Аконіт”, 2000. – 941c.

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – обзор проблем и результатов / Л. фон Берталанфи //: Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. – М.: «Наука», 1969. – 203с.

Блауберг И. В Системные исследования и общая теория систем / И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. – М.: «Наука», 1973. – С. 7-29.

Садовский В. Н. Смена парадигм системного мышления / В.Н. Садовский. // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. 1992-1994. – М., 1996.– С. 64-78.

Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем / А. И. Уемов. – М.: Мысль, 1978. – 272 с.

Эшби У. Р. Введение в кібернетику / Эшби: У. Р.: пер. с англ.; под. ред. В. А. Успенского. Предисл. А. Н. Колмогорова. – Изд. 2-е, стереотипное. – М.: «КомКнига», 2005. – 432с.

Шафикова Г.Х. О правовой и социальной защите сотрудников органов внутренних дел / Г.Х. Шафикова //Актуальные проблемы права России и стран СНГ: Материалы VII Международной конференции (7-8 апреля 2005 г.) – Челябинск, 2006. – С. 378-388.

Миронова Т.К. Право и социальная защита / Т.К. Миронова. – М.:Изд-во «Права человека», 2006. – 336с.

Шайхатдинов В.Ш. Система социального обеспечения Российской Федерации на современном этапе / В.Ш. Шайхатдинов // Российский юридический журнал. – 1994. – №1. – С. 22–26.

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Zakrinitskaya, V. O. (2017). ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 76-79. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10557
Номер
Розділ
Адміністративне право та процес, фінансове та інформаційне право

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)