ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЯК РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

  • I. V. Soloshkina Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0001-6127-1048
Ключові слова: Міністерство фінансів України, правовий статус, ринок фінансових послуг, фінансова послуга

Анотація

у статті проаналізовано правовий статус Міністерства фінансів України, повноваження, завдання, функції; визначено особливе місце Міністерства фінансів України під час регулювання відносин у сфері надання фінансових послуг. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регламентують діяльність Міністерства фінансів України як регулятора суспільних відносин на ринку фінансових послуг.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографія автора

I. V. Soloshkina, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доцент кафедри державно-правових дисциплін
доктор юридичних наук, доцент
майдан Свободи 4, Харків, 61022, Україна

Посилання

Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посіб. К.: Знання, 2008. 431 с. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/10561127/finansi/finansova_sistema_skladovi.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон від 12.07.2001 № 2664-III // Офіційний вісник України. 2001. – № 32. – С. 82. – Ст. 1457.

Теорія держави і права: Академічний курс: підруч. / За ред. / О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): підруч. / Скакун О. Ф. X.: Еспада, 2006. 776 с.

Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. Луцьк: Ред. - вид. відд. "Вежа " Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. 558 с.

Теорія держави і права: навч. посіб. / [Колодій A. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; За загл. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копейчикова. К.: Юрінком Інтер, 2002. 368 с.

Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 р. № 375 із змінами від 16.01.2017 р. № 76 // [Електронний ресурс] http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/446/

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси : Навчальний посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрік // Видання 1, 2. – К.: Атіка, 2004, 2006. – 368 с.

Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. / Л.К. Воронова. К.: Прецедент; Моя книга, 2006. 448 с.

Савченко Л., Білоус В.Функції Міністерства фінансів України, як органу, що здійснює фінансовий контроль / Л. В. Савченко, В. В. Білоус // Підприємництво, господарство і право. 2003. №9. С. 89-93.

Єрмошенко М.М. Шляхи підвищення ролі Міністерства фінансів України в проведенні фінансової політики / М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. 2008. №7. С. 16-21.

Гаврилишин Б. Д. Реформи в керівництві держави / Б.Д. Гаврилишин // Адміністративна реформа в Україні. Проблеми підвищення ролі Міністерства фінансів України і Національного банку як інститутів регулювання економіки: матеріали науково-практичної конференції. 2005. С. 121-122.

Опубліковано
2017-12-25
Цитовано
Як цитувати
Soloshkina, I. V. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ЯК РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (24), 67-71. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/10555
Номер
Розділ
Адміністративне право та процес, фінансове та інформаційне право

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)