Методичні підходи до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою

  • М. Сідоров
Ключові слова: україно-канадські відносини, торговельно-економічні відносини, зовнішньоекономічна стратегія, прогнозування, оцінювання рівня розвитку, стратегічні перспективи.

Анотація

Проаналізовано нормативно-правову базу міжнародних економічних взаємовідносин між Україною та Канадою. Досліджено торговельно-економічна складову україно-канадських відносин та визначено її сучасний стан. Розглянуто основні методичні підходи оцінювання рівня торговельно-економічних відносин між досліджуваними країнами. Розроблено методичний підхід оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою у аспекті зовнішньоекономічної стратегії України. Виділено три основні етапи: аналіз торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою; формування пріоритетів розвитку торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою та формування стратегічних перспектив розвитку україно-канадських торговельно-економічних відносин у контексті зовнішньоекономічної стратегії України. Особливістю розробленого методичного підходу є наявність зворотніх зв‘язків між його етапам. Це дає можливість коригувати очікувані результати в залежності від вибору основних складових оцінювання україно-канадських торговельно-економічних відносин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Посольство Канади в Україні [Електронний ресурс] / Офіц. сайт, 2017. – Режим доступу : http://www.canadainternational.gc.ca/ukraine.

Балагура Е. І. Формування законодавчої бази в україно-канадських відносинах [Електронний ресурс] / Е. І. Балагура. – 2011. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2011/147-134-24.pdf.

Договірно-правова база українсько-канадських відносин [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу : http://www.bizportal.kiev.ua/ infomarket/countries/canada.

Світова економіка : підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. С. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.

Голіков А. П. Економіка зарубіжних країн: навч. посібник / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр ученої літератури, 2008. – 408 с.

Світова економіка : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 268 с.

Трансформація міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації : колектив. моногр. / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 316 с.

David C. Natcher. Subsistence and the Social Economy of Canada's Aboriginal North / David C. Natcher // The NorthernReview, № 30 (Spring 2009): 83–98 [Electronic resource]. – Access mode : http://journals.sfu.ca/nr/index.php/nr/article/view/6/5.

Paul Krugman - Op-Ed Columnist - The New York Times [Electronicresource]. – Access mode : http://krugman.blogs.nytimes.com.

Договірно-правова база між Україною та Канадою [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу : http://canada.mfa.gov.ua/ua/ukraine-%D1%81%D0%B0/legal-acts.

Смагула Я. В. Украина и Канада начнут сотрудничество в оборонной сфере [Електронний ресурс] / Я. В. Смагула. – 2016. – Режим доступу : http://podrobnosti.ua/2126901-ukraina-i-kanada-uzhe-osenju-nachnut-sotrudnichestvo-v-oboronnoj-sfere.html.

Товарна структура зовнішньої торгівлі України: Статистична інформація [Електронний ресурс] / Держ. служба статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Украина-Канада: Соглашение о зоне свободной торговли [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу : http://kiev-chamber.org.ua/ru/17/727.html.

Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с.

Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. П. Голіков. – 2-ге вид. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. – 144 с.
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини