Міграційна політика Європейського Союзу: проблеми і перспективи

  • Н. Пак
Ключові слова: міграційна політика, європейські країни, безпека, територіальна цілісність, міжнародна стратегія.

Анотація

В статті розглядаються особливості здійснення міграційної політики країн Євросоюзу. Представлено основні групи факторів, що впливають на міграційну політику ЄС. Подано нормативно-правові документи та досліджено заходи, які були прийняті на рівні урядів країн ЄС щодо врегулювання міграційних потоків. Проаналізовано проблеми, які наразі існують у сфері міграційної політики ЄС. Обґрунтовано напрями, які необхідно реалізувати для врегулювання ситуації, що склалася на даний час в європейських країнах внаслідок напливу біженців з країн Сходу. Аргументовано, що країни ЄС мають виробити спільну стратегію міграційної політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Абзалова Л. Ф. Правовые аспекты иммиграционной политики в странах Европейского Союза : Четвертые Валентеевские чтения : Сборник докладов (Книга 2) Л. Ф. Абзалова – М. : МАКС-Пресс, 2005. – 266 с.

Європейський Союз : політика, економіка, право : Навч. посібник / За ред. Н. В. Антонюк, М. М. Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.

Загальна Декларація прав людини, прийнята і проголошена в резолюції 217 A (III) Генеральної Асамблеї від 10 грудня 1948 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015


Міграційна політика країн Європи. Велике заміщення народів. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukr.media/+3978/252754/

Фомов Д. Особливості міграційного простору Європи та політика ЄС / Д. Фомов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iac.org.ua/osoblivosti-migratsiynogo-prostoru-yevropi-ta-politika-yes/

Формування спільної міграційної політики Європейського Союзу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:http://ua.textreferat.com/referat-3867-5.html

Шамраєва В. М. Основні етапи формування спільної міграційної політики ЄС / В. М. Шамраєва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2009-1/zmist/R_2/Shamraeva.pdf
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини