Специфіка зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Східної Європи

  • Н. Непрядкіна
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, послуга, держава, сальдо.

Анотація

У статті розглядаються основні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Східної Європи. Проаналізовано динаміку експорту та імпорту послуг між державою і країнами регіону за останні п’ять років. Зроблено висновок, що країни Східної Європи є важливими торговельними партнерами держави. Спостерігається тенденція переважання експорту над імпортом через наявність позитивного сальдо зовнішньої торгівлі послугами між Україною та досліджуваними країнами. Серед найбільших торговельних партнерів виділено Польщу, Угорщину й Чехію. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бережна Г. В. Особливості експорту та імпорту послуг України / Г. В. Бережна // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 35-40.

Особливості зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Європейського Союзу / В. С. Корчун, О. К. Наневич. / Актуальні проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://integrationconference2011.wordpress.com/2011/07/11/hello-world/

Зовнішня торгівля України послугами з країнами ЄС / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.me.gov.ua.

Профіцит зовнішньої торгівлі України послугами за I півріччя склав 2,2 млрд дол. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.rbc.ua/ukr/news/profitsit-vneshney-torgovli-ukrainy-uslugami-1439558523.html
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини