Особливості, проблеми та перспективи глобального економічного розвитку

  • О. Довгаль
Ключові слова: глобальний економічний розвиток, глобальна економіка, країни, що розвиваються, зростання взаємозалежності світу.

Анотація

У статті узагальнюються результати наукових досліджень та прогнозні оцінки, які надаються міжнародними та регіональними організаціями, науковими центрами світового та національного рівня щодо особливостей, проблем та перспектив глобального економічного розвитку. На основі проведеного аналізу у роботі висвітлюються особливості та основні проблеми сучасного етапу розвитку глобалізованої економіки, з урахуванням яких перед розвиненими країнами стоять проблеми підвищення конкурентоспроможності, інновацій, старіння населення, а у багатьох країн, що розвиваються, попереду реформи ринку праці, інфраструктури, необхідні для залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій.

Робиться висновок, що в процесі розвитку глобальної економіки до 2050 р. зміниться список 10 провідних економік світу, активізується імміграційна політика, необхідна для конкуренції за обмежені глобальні ресурси робочої сили, зростання в різних країнах носитиме диференційований характер залежно від змісту національних структурних реформ і якості прийнятих політичних рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Fortune Magazine [Electronic resource]. – Mode of access : http://fortune.com/newsletter/datasheet/?scrape=1

The four global forces breaking all trends. McKinsey& Company. April 2015. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights

The Economist Intelligence Unit. Long-term macroeconomic forecasts. Key trends to 2050. [Electronic resource]. – Mode of access : http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_en.htm

World Trade Organization. Modest Trade Growth Anticipated for 2014 and 2015 following Two-Year Slump : рress release no. 721, 14 April 2014. [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.wto.org/english/news_e/pres14_e/pr721_e.htm

Global Economic Outlook 2015–2020. Beyond the New Mediocre? January 2015. [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.atkearney.com/documents/10192/5498252/

Principal Global Indicators (PGI) IMF/FSB Global Conference on the G-20 Data Gaps Initiative. June 25-26, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/dgi/pdf/m.pdf

International Monetary Fund. World Economic Outlook, April 2014 [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2014/dgi/pdf/m.pdf

Bloomberg News. «China Banks’ Bad Loans Reach Highest Since Financial Crisis», 14 February 2015. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-02-14/

Alexandratos N. and Bruinsma J. «World Agriculture Towards 2030-2050: The 2012 Revision». ESA Working Paper 12-03, FAO, June 2012. [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf
Опубліковано
2017-12-19
Номер
Розділ
Світове господарство і міжнародні економічні відносини