Особливості розвитку ділового туризму на сучасному етапі

Ключові слова: діловий туризм, ділові зустрічі, інсентів-туризм, витрати на ділові поїздки, конференції, виставки, тімбілдінг

Анотація

Стаття присвячена виявленню особливостей розвитку ділового туризму на сучасному етапі. Проаналізовано поняття «діловий туризм» та його структуру. Показано, що він включає кілька видів туристичної діяльності, що швидко розвивається і є прибутковим сектором економіки. Однак частка ділового туризму в структурі поїздок туристів за цілями знижується при зростанні абсолютних значень. Виявлено регіони і країни концентрації ділового туризму. Показано, що в світі проводиться велика кількість виставкових заходів, пов'язаних з туризмом. Залежно від цілей виділяють інсентів-програми: 1) заохочувальні; 2) мотиваційні; 3) побудова команди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Александрова А. Ю. Международный туризм : учебник / А. Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 470 с.

Балабанов И. Т. Экономика туризма : учебник / И. Т. Балабанов, А. И. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 508 с.

Деловой туризм: анализ рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://hotelodessa.info/delovoie-turizm/delovoj-turizm-eto.html

Деловой туризм и индустрия MICE в России и за рубежом: основы, понятия и тенденции (практический опыт) – М. : Импринт, 2004. – 206 с.

Зорин И. В. Энциклопедия туризма : справочник / И. В. Зорин, В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 369 с.

Инсентив [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://do.gendocs.ru/docs/index-73726.html?page=2.

Кириллов А.Т. Маркетинг в туризме : учебное пособие / А. Т. Кириллов, Л. А. Волкова. – СПб. : Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1996. – 204 с.

Организация тимбилдинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.maximice.ru/info/310/
Самойленко А. А. География туризма / А. А. Самойленко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.litmir.net/br/?b=136997&p=8География туризма с целью отдыха и развлечений.

Смирнова О. А. Территориальная структура делового туризма в мире / О. А. Смирнова [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу : http://diss.rsl.ru/diss/06/0288/060288034.pdf.

Туризм, гостеприимство, сервис : словарь-справочник. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 305 с.

Цыганов С. А. Конкурентоспособность стран мира на мировом туристическом рынке / С. А. Цыганов, Е. Е. Юрченко, С. А. Юрченко // Региональные исследования, Смоленск : ООО «Универсум»/ – №1 (47), 2015. – С. 88–95

Экономика и организация туризма. Международный туризм / Е. Л. Драчева, Ю. В. Забаев, Д. К. Имаев и др.; под ред. И. А. Рябовой, Ю. В. Забаева, Е. Л. Драчевой. – М. : КНОРУС, 2005. – 576 с.

Юрченко С. А. Особенности организации современного конгрессно-выставочного туризма (на примере ЭКСПО-2012) / С. А. Юрченко, Е. Е. Юрченко // Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети. Матеріали YII міжнародної науково-практичної конференції (20 листопада 2015 року). – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – С. 275–276.

Asia Pacific, led by China, Dominates Global Business Travel [Electronic resourсe]. – Way of access : http://www.gbta.org/PressReleases/Pages/rls_072814.aspx

Travel & Tourism Economic Impact 2014 [Electronic resourсe]. – Way of access : http://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%20reports/world2014.pdf;

Travel & Tourism Economic Impact 2015 [Electronic resourсe]. – Way of access : http://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%202015/world2015.pd

UNWTO Tourism Highlights, 2007 Edition [Electronic resource]. – Way of access : http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2007.pdf

UNWTO Tourism Highlights, 2009 Edition [Electronic resource]. – Way of access : http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2009.pdf

UNWTO Tourism Highlights, 2011 Edition [Electronic resource]. – Way of access : http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2011.pdf

UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition [Electronic resource]. – Way of access : http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2014.pdf

2014 Power List. Travel Weekly [Electronic resourсe]. – Way of access : http://www.travelweekly.com/Travel-News/Travel-Agent-Issues/Travel-Weekly-2014-Power-List
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Iurchenko, S., & Iurchenko, O. (1). Особливості розвитку ділового туризму на сучасному етапі. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 171-175. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6640