Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму)

Ключові слова: туристичний простір, сакральний туризм, логістична організація, логістичне проектування, інфраструктура туризму,

Анотація

Викладено концептуальні засади логістичної організації туристичного простору на прикладі великих міст (Київ, Львів) та сакрального туризму. Представлено основні складники ефективної логістичної організації туристичного простору, а саме: географічну та логістичну ідентифікацію туристичних ресурсів, логістичне планування туристичних потоків, логістичне проектування інфраструктури туризму та логістичне проектування ланцюжків поставок для забезпечення інфраструктури туризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антонюк Н. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014-2020 рр. / Н. Антонюк, О. Краєвська // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 2014. Вип.34. – С. 133-141.

Викторова М. Черная дева из Шартра / М. Викторова // Загадки истории. – 2015. – № 32. – С. 5.

Доротич М. Красивою була би площа Ринок – якби не будівля мерії / М. Доротич // Високий замок. – 2015. – 28 травня – 3 червня.
Доротич М. Проспект Шевченка має стати другою площею Ринок / М. Доротич // Високий замок. – 2015. – 9-15 липня. – С. 10.

Доротич М. Офіціанти в кафе «зашивалися» / М. Доротич // Високий замок. – 2015. – 17-23 вересня. – С. 12.

Куприянов А. Потерянный мир / А. Куприянов // Загадки истории. – 2015. – №43. – С.16-18.

Локтев О. Путь веры: кто такой паломник /О. Локтев, А. Бычковская // Сегодня. – 2015. – 4 вересня. – С. 20.

Мамчур Н. Подол станет пешеходным / Н. Мамчур // Факты. – 2015. – 29 липня. – С. 5.

Родионов И. Застежка Святого Петра / И. Родионов // Загадки истории. – 2015. - № 32. – С. 5.

Ромашко М. Часовые времени / М. Ромашко // Загадки истории. – 2015. - № 38. – С. 4-5.

Смаль І. В. Географія туризму та рекреації : словник-довідник / І. В. Смаль. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 208 с.

Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 334 с.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of Europe “The world's No 1 tourist destination – a new political framework for tourism in Europe”, Brussels, 30.6.2010, COM (2010) 352 final. – Mode of access : http://eurlex.europe.eu/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0352:FIN:EN:PDF.

EDEN – European Destinations of Excellence. – Mode of access : http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/.

Europe 2020: EU's growth strategy. – Mode of access : htt://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm/.

Smyrnov I.G. Marketing mix of sustainable tourism: case of the National Nature Park «Synevyr» // In «A new vole of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects»: Monograph / Ed. By Y.S. Larina, O.O. Romanenko. – USA, St. Locis, Missouri: PH «Science & Innovation Center, Ltd», 2015. – P. 433-446. DOI:
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Smyrnov, I. (1). Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 160-166. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6638