Сучасний стан та перспективи розвитку фестивального туризму у місті Харкові

Ключові слова: музичне мистецтво, туристична привабливість, музично-фестивальний туризм, потік туристів, туристичний бізнес,

Анотація

У статті досліджено стан фестивального туризму в Харкові на сучасному етапі. Проаналізовано проблеми, пов’язані з розвитком музично-фестивального туризму в місті, та запропоновано методи їх подолання. З’ясовано перспективні напрямки розвитку музичного мистецтва з точки зору туристичної привабливості. Розкрито заходи та методи, які сприятимуть збільшенню наповнюваності глядацької аудиторії провідних закладів музичного мистецтва міста. Схарактеризовано заходи, що застосовуються на сучасному етапі для популяризації музичного мистецтва та збільшення кількості відвідувачів і потоку туристів. Доведено, що в місті створено сприятливі умови і базу для напливу туристів до Харкова та динамічного розвитку музично-культурного напрямку туристичного бізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Александрова А. О. Состояние и перспективы развития событийного туризма в Республике Беларусь / А. О. Александрова // Материалы Х Международной научной конференции «Беларусь в современном мире». – Минск, 28 октября 2011. – С 183–184. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //tourlib.net/statti_tourism/aleksandrova2.htm.

Алексеева О. В. Событийный туризм и ивент-менеджмент / О.В. Алексеева // Российское предпринимательство. – 2011. – № 6. – Вып. 2 (186). – С. 167–172. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // tourlib.net/statti_tourism/alekseeva.htm.

Артюх Д. В.Событийный туризм в России и за рубежом / Д. В. Артюх, И. А. Колупанова // Горизонты образования. – Барнаул, 2008. – Вып. 10. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // tourlib.net/statti_tourism/artjuh.htm.
4. Бабкин А. В. Специальные виды туризма / А. В. Бабкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 252 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //tourlib.net/books_tourism/babkin09.htm.

Вань М. Основные доминанты событийного туризма / М. Вань // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2009. – №2. Сер. «Экономика и управление». – Т. 22 (61). – С. 80–86. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // tourlib.net/statti_tourism/van-myao.htm.

Габор Л. А. Формирование рынка событийного туризма в Одесском регионе / Л. А. Габор // Материалы научной конференции «Становление современной науки – 2012». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //tourlib.net/statti_tourism/gabor.htm.

Грицку-Андрієш Ю. П. Фестивальний туризм в системі рекреаційно-туристської діяльності / Ю.П. Грицку-Андрієш, Ж.І. Бучко // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 519–520. – С. 56–60. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу и : http: // tourlib.net/statti_ukr/grycku.htm.

Ефанова М. Из любви к Харькову звезды оперы и балета отказались от гонораров / М. Ефанова // Вечерний Харьков. – 2015. – 5 октября. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //vecherniy.kharkov.ua/news/111573/.

Ефанова М. Харьковский композитор привез в родной город европейские традиции / М. Ефанова // Вечерний Харьков. – 2011. – 15 апреля. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //vecherniy.kharkov.ua/news/50934/.

Історія міста Харкова XX століття – Х. : Фоліо, Золоті сторінки, 2004. – 686 с.

Карнацевич В. 100 знаменитых харьковчан / В. Карнацевич. – Х. : Фоліо, 2005. – 510 с.

Молодецький А. Значення фестивального туризму у розвитку міст та регіонів / А. Молодецький, А. Пташнік // Історія української географії. – 2012. – Вип. 26. – С. 113–118. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //tourlib.net/statti_ukr/molodeckyj.htm.

Музыкальный туризм. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //tourlib.net/statti_tourism/music-tourism.htm.

«Театральная бессонница» длиною в 40 лет // Время. – 2015. – 15 сентября. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // timeua.info/post/kultura/teatral-naya-bessonnica-dlinoyu-v-40-let-01345.htm/.

Харьковский оперный открывает сезон: программа // Вечерний Харьков. – 2015. – 10 сентября. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: //vecherniy.kharkov.ua/news/110659/.

Туристичний імідж регіону: монографія/ За ред. А. Ю. Парфіненка. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. — 312 с.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Onatskiy, M. (1). Сучасний стан та перспективи розвитку фестивального туризму у місті Харкові. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 145-150. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6635