Регіональні особливости управління туристичною діяльністю в Україні

Ключові слова: туристична індустрія, туристичний потенціал, регіональне управління туризму, туристична діяльність, регіональний туризм

Анотація

У рамках економіки різних регіонів України в сучасних умовах туризм відіграє все більшу роль. Однак не всі регіони здатні забезпечити довгостроковий сталий розвиток туризму на своїй території. Однією з основних причин виникнення проблем у розвитку регіонального туризму є недосконалість регіональної системи управління туризмом. У даній статті розглянуто основні питання, що стосуються впливу туризму на регіональну економіку, а також запропоновано ряд заходів щодо реформування управління туристичної діяльності на регіональному рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Галасюк С. С. Необхідність удосконалення державного регулювання сфери туризму України / С. С. Галасюк // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи : Зб. наук. праць. – Київ : Тонар, 2007.– С. 67-73.

Герасименко В. Г. Управління національним туризмом в контексті міжнародного досвіду / В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк // Вісник ДІТБ : Зб. наук. праць. Вип 12. – Донецьк : ДІТБ, 2008. – С. 160-167.

Гуляев В. Г. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие : ученик/ В. Г. Гуляев. – М. : Советский спорт, 2008.– 280 с.

Забаева М. Н. Государственное регулирование туризма в России и за рубежом: модели, принципы и методы / М. Н. Забаева // Менеджмент в России и за рубежом. – 2009. – №2.

Здоров А. Б. Экономика туризма : учебник/ А. Б. Здоров. – М. : Финансы и статистика, 2007.– 272 с.

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : Навчальний посібник/В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.

Кучеров А. П. Объективное управление: новационный и инновационный менеджмент в туризме. – М. : Издательство «Спутник+», 2009. – 208 с.

Севастьянова С. А. Региональное планирование туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие /С. А. Севастьянова. – М. : КНОРУС, 2007. – 256 с.

Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма России в современных условиях : учебное пособие/ А. Д. Чудновский. – М. : КНОРУС, 2007. – 416 с.

Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії : навчальний посібник/ І. М. Школа. – Чернівці : Книги – XXI, 2005. – 596 с.

The World Tourism Organization [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.unwto.org/states/index.php
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Zaitseva, M. (1). Регіональні особливости управління туристичною діяльністю в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 142-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6634