Франчайзинг як ефективна форма управління в готельній індустрії

Ключові слова: франчайзинг, договір франчайзингу, готельні ланцюги,

Анотація

У роботі розглянуті питання створення та розвитку готельного бізнесу на базі договору франчайзингу. Авторами розглянуто історію та успішний досвід використання франчайзингу у різних країнах, зокрема у США, Канаді, Японії, Південній Кореї та Бразилії. Досвід цих країн показує, що франчайзинг є формою ведення бізнесу, яка на практиці довела свою високу ефективність як взагалі у сфері надання послуг, так і в готельній індустрії зокрема. У роботі зроблено порівняльну характеристику функціонування незалежних готельних підприємств й операційних ланцюгів (мереж) та відмічено, що готельні ланцюги дозволяють просувати на світовий ринок готельних послуг високі стандарти обслуговування, а також сприяють підтримці готельного обслуговування туристів. Також у роботі окремо розглянуто досвід функціонування міжнародних готельних ланцюгів, які належать США: ланцюги класу люкс, такі як «Hyatt», «Hilton», «West Inn», і ланцюги середнього класу – «Holiday Inn», «Marriott», «Ramada». Також розглянуто діяльність «ACCOR», «Club Meditrans»  (Франція), «Transthouse Fort» (Великобританія), «Груп Сіль» (Іспанія).

Також у роботі розглянуті особливості та переваги функціонування готельних ланцюгів, що працюють на базі договору франчайзингу. У статті робиться висновок, що дана система управління готельними підприємствами сприяє підвищенню конкурентоспроможності та створенню цілої низки переваг, які дозволяють готелям підвищувати якість готельної послуги та дотримуватись високих стандартів якості готельної послуги, що надається, дозволяє диверсифікувати послуги, що пропонуються в рамках свого сегмента ринку, збільшувати індивідуалізацію обслуговування споживачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арбузова И. Ю. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах / И. Ю. Арбузова М. : Альфа_М, – 2011. – 561 с.

Байлик С. І. Готельне господарство. Організація, управління, обслуговування/ С. І. Байлик. – : К.: ВІРА, 2012. – С. 76.

Ван Дер Ваген Л. Гостиничный бізнес / Линн Ван Дер Ваген.–Ростов н/Д : Феникс, 2010. – С. 67.

Договір франчайзингу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://shpargalka.org.ua/r/0/624.html.

Мунін Г. Б. Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі / Г. Б. Мунін, Ю. О. Карягін, А. С. Артеменко, Ю. В. Кошиль. – К. : Кондор, 2008. – 370 с.

Нечепуренко С. О. Ефективність франчайзингу як форми ведення бізнесу / С. О. Нечепуренко. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/733/1/28.pdf

Пивоваров М. Г. Франчайзинг та перспективи його розвитку / М. Г. Пивоваров, О. О. Саблін // Держава та регіони: серія Економіка та підприємництво. – 2006. – №2. – С. 192-195.

Подлепіна П. О. Функціонування готельного господарства України в контексті сучасних тенденцій розвитку економіки / П. О. Подлепіна // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матер. І Міжнар. наук-практич. конф. – Черкаси : Брама–Україна, 2012. – 640 с.

Татарінов В. С. Франчайзинг як шлях розвитку міжнародних господарських зв’язків / В. С. Татарінов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.abookz.com/book_244_page_2.

Hoy F., Sranworth J. Franchising: International Perspective. / Frank Hoy, Jhon Sranworth – London and New York: Taylor & Francis Group, 2003. – 257 p.

Maitland І. Franchising – A Practical Guide for Franchisors and Franchisees / Ian Maitland. / – Mercury, 1991 – Franchises (Retail trade) – 182 pages.

Mendelsohn M. The Guide to Franchising (5th ed.) / M. Mendelsohn. – Oxford: Pergamon Press, 1996.

International Franchise Association. – [Electronic resourse]. – Access mode : http://www.franchise.org/.
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Danko, N., & Novikova, V. (1). Франчайзинг як ефективна форма управління в готельній індустрії. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм, (5), 138-141. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/irtb/article/view/6633